สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ

ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : เรียนรู้กิจกรรม"เอามื้อสามัคคี"

ขณะที่ดิฉันเขียนบทความนี้อยู่นี้ เป็นระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยได้ 2 สัปดาห์ด้วยกัน ดิฉันได้ค่อยๆเรียนรู้งานในหลายๆอย่าง และสำหรับบทความนี้ดิฉันจะเล่าถึงเรื่องที่ดิฉันได้เรียนรู้การจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” จากคุณสุเทียน วงศ์ศิริศักดิ์ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ หรือ ครูเทียน ค่ะ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 หัวหน้าได้พาดิฉันและเพื่อนๆ กพร. ไปเรียนรู้กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” จากครูเทียน ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ ณ  ศูนย์เรียนรู้ครูเทียน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) ค่ะ

ครูเทียนได้บอกแนวคิดหรือเทคนิค การเอามื้อสามัคคี ดังนี้ค่ะ
1. ต้องรู้จักตนเอง
2. มีเป้าหมายชัดเจน (มีแผนชีวิต)
3. ศึกษาจากการปฎิบัติจริง
4. ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นระบบ
5. การปรับเปลี่ยนวิธีคิด
6. ต้องมีความอ่อนน้อม ถ่อมตน
7. ต้องมีจิตใจคิดช่วยเหลือ เกื้อกูล และกระทำอย่างจริงใจ

ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : เรียนรู้กิจกรรม"เอามื้อสามัคคี"

กิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ได้ความรู้และเพื่อนใหม่ แถมในวันนี้อากาศก็ดีมากๆด้วยค่ะ ขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย หัวหน้า พี่ๆพัฒนากร และครูเทียน ที่จัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้ให้ดิฉันได้เข้าร่วมและเรียนรู้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู