สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ
          บทความนี้ดิฉันเขียนในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยได้ 2 สัปดาห์ด้วยกัน ดิฉันได้ค่อยๆเรียนรู้งานในหลายๆอย่าง และสำหรับบทความนี้ดิฉันจะกล่าวถึงเรื่องที่ดิฉันได้เรียนรู้การนำเข้าข้อมูลลงในระบบข้อมูลกลางของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
          จากกิจกรรมประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการประมาณสุขภาพกองทุนโดยให้ผู้ดูแลกองทุนเป็นผู้ทำแบบประเมินค่ะ และในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ได้รับแบบประเมินที่กรอกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็คือข้อมูลของตำบลประทัดบุค่ะ
          ดิฉันและเพื่อนๆ นพร. ได้ทำการเรียนรู้การนำเข้าข้อมูล “แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน” ลงระบบข้อมูลกลางของกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้รับความกรุณาจากพี่บอล ผู้ดูแลโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นผู้สอนงานให้ค่ะ
 

อื่นๆ

เมนู