สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ

สำหรับวันนี้…..วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ ดิฉันและเพื่อนๆ นพร. ได้ติดตามพี่พัฒนากรประจำอำเภอประโคนชัย คุณจงกลณี ศรีชุม หรือพี่อิ๋ว ไปที่ตำบลจรเข้มาก เพื่อเรียนรู้กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านค่ะ

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่อีด สอนประโคน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ภายในพื้นที่กิจกรรม มีการนำผักปลอดสารพิษที่ประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้ปลูกเองมาโชว์และแจกจ่ายค่ะ ผักแต่ละชนิดที่นำมาโชว์มีความสวยงาม น่าทาน และบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในชุมชน รวมถึงความตั้งใจดูแลผักอย่างดีด้วยค่ะ ด้วยเหตุนี้บ้านกระสัง หมู่ที่ 4 มีแนวโน้มว่าจะเป็น หมู่บ้านนำร่องในโครงการ “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ของอำเภอประโคนชัยค่ะ

นอกจากนี้ยังมีเสื่อมาจำหน่าย โดยเสื่อในหมู่บ้านจะทำมาจากต้นไหลค่ะ มีสีสันและลวดลายสวยงาม จำหน่ายในราคา 200 – 600 บาท ตามขนาดและรูปแบบของเสื่อค่ะ ซึ่งดิฉันเอง ได้อุดหนุนเสื่อมา 1 ผืนค่ะ

สำหรับภาพสุดท้าย เป็นแผนผังบ้านกระสัง หมู่ 4 ตำบลจรเข้มากค่ะ

อื่นๆ

เมนู