สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (กพร.) ID13 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ
          ขณะที่ดิฉันเขียนบทความนี้อยู่นี้ เป็นระยะเวลาที่ดิฉันได้เข้ามาทำงานในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยได้ 2 สัปดาห์ด้วยกัน ดิฉันได้ค่อยๆเรียนรู้งานในหลายๆอย่าง และสำหรับบทความนี้ดิฉันจะเล่าถึงเรื่องที่ดิฉันได้เรียนรู้การลงข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ลงใน Facebook ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยค่ะ
ณิชาภัทร หลอมประโคน (ID13) : เรียนรู้การประชาสัมพันธ์ข่าวลง Facebook @พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
          หัวหน้าได้มอบหมายให้ดิฉันเรียนรู้งานเรื่องการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย โดยได้ความกรุณาจากพี่แต เป็นผู้สอนงานให้ค่ะ และข่าวแรกที่ดิฉันได้ทดลองเขียนข่าวด้วยตนเองก็คือกิจกรรมการเรียนรู้การลงทะเบียน OTOP ของดิฉันและเพื่อนๆค่ะ
          และหลังจากนั้นดิฉันได้เรียนรู้และเขียนข่าวเรื่องการปักหมุดในโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งผู้ที่ลงพื้นที่ไปปักหมุดและถ่ายภาพข่าวมา ก็คือ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ หรือ นพต. ค่ะ นี่คือตัวอย่างข่าวที่ดิฉันได้เรียนรู้และเขียนค่ะ
          การเรียนรู้ในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้มีประสบการณ์อย่างยิ่งในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอบพระคุณหัวหน้าและพี่แตมากๆค่ะ

อื่นๆ

เมนู