สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณิชาภัทร ห่วงประโคน ประเภทนักศึกษา เป็นผู้ปฎิบัติงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด ทำให้การลงพื้นที่ช่วงนี้ติดขัดและเป็นไปได้ลำบาก จึงลงพื้นที่ได้ในพื้นที่ใกล้ๆ ไปก่อนและดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่หมู่ 1-3 เพื่อเก็บข้อมูลลงเว็บที่ทาง อว.ได้ทำขึ้นมาใหม่ เพื่อสะดวกสบาย ในการเก็บข้อมูล ดิฉันได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และพืชในท้องถิ่น และในเดือนนี้ได้ลงไปเก็บพื้นที่ในหมู่ที่1 สถานที่ท่องเที่ยวคือ อุทยานน้ำหนองระแซซัน ซึ่งเป็นพื้นที่ของหมู่ที่1 อยู่ในพื้นที่ดูแลของเทศบาลตำบลประโคนชัย

กรอกข้อมูลที่ไปสำรวจและลงระบบ ตามที่กำหนดไว้

สถานการณ์โควิดจึงทำให้ ผู้คนมาออกกำลังกายน้อยลง ทำให้เงียบ แต่ก็ยังมีแม่ค้าตลาดบางส่วนที่ไม่ได้เข้าไปขายที่ตลาด ได้มาตั้งขายกับข้าว ขายของในทุกๆเย็น อย่างไรก็ตามเราจะผ่านวิกฤตนี้ได้ด้วยกัน