ดิฉันนางสาวชุติกาญจน์ พรานโน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 7 มีนาคม 2564  ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามครัวเรือน มีอุปสรรคต่างๆระหว่างการทำงาน อากาศร้อน บางครัวเรือนไม่ให้ความร่วมบ้างแหละ แต่ไม่เป็นไรค่ะ เราต้องสู้ต่อไป…….  เดือนมีนาคมลงพื้นที่เก็บข้อมูล แบบฟอร์ม (01) เพิ่มเติม ในส่วนที่ดิฉันได้รับมอบหมาย

หลังจากที่ได้สำรวจตามครัวเรือนแล้ว ยังได้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรผสมผสานของชาวบ้าน เป็นเศรษฐกิจพอเพียง พออยู่ พอกิน พอใช้ และชาวบ้านบางครัวยังมีน้ำใจแบ่งปันอาหาร ผลไม้ให้รับประทานมากมาย ชื่นชมในความมีน้ำใจค่ะ

           

จากการสำรวจชาวบ้านได้มีการเพาะ และ ตอนกิ่ง เพื่อนำออกจำหน่ายตามชุมชนต่างๆ ทำให้เกิดรายได้ในครัวเรือน

           

การขุดบ่เลี้ยงปลา เพราะเลี้ยงและอนุบาลลูกปลาขายถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน

           

สุดท้ายนี้ การลงพื้นที่ในครั้งทำให้ได้สำรวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชน การมีอาชีพ และอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน เป็นที่น่าสนใจมากๆค่ะ ก่อนกลับยังได้ความมีน้ำใจมีผลไม้ติดมือกลับด้วยค่ะ ขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็ตามค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ในการนี้ดิฉันจะนำข้อมูลที่ได้สำรวจมาส่งต่อให้ทางส่วนกลาง เพื่อให้ทางส่วนกลางนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาเป็นลำดับต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู