สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณิชาภัทร ห่วงประโคน ประเภทนักศึกษา

เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 เมษายน  2564  อาจารย์ได้มีการนัดประชุมเพื่อทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย  ณ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย (อบต)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ในที่สุดแล้วการสรุปผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดี แต่มีสิ่งเพิ่มเติมในด้านข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์

และกลุ่มของดิฉันได้สนใจเรื่อง กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริก หมู่ 13 จึงได้ลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งเพื่อต่อยอดพัฒนาการทำน้ำพริกของแม่บ้านหมู่ 13

สัมภาษณ์ แม่น้อย ซึ่งเป็นประธานกลุ่มในการทำน้ำพริก กลุ่มแม่บ้านน้ำพริกหมู่13 ได้มีบัญชีเป็นส่วนกลาง เปิดบัญชีแบบ2ใน3 เงินที่ขายได้ หักจากต้นทุน กำไรที่ได้จะแจกสมาชิกที่มาช่วยทำน้ำพริก คนละ 100 บาท เงินที่เหลือจะนำเข้าบัญชี ทำให้มีเงินเก็บ ไว้ใช้ในงานต่างๆของชุมชน