ถ้าพูดถึงตำบลประโคนชัยแล้ว ทุกคนก็ต้องรู้จักกุ้งจ่อมกระยาสารทมาเป็นอันดับ 1 และแน่นอนว่าทุกคนก็ต้องรู้จักชุมชน.  วัดแจ้งเช่นเดียวกัน เพราะมีเทียนพรรษาที่งดงาม ชุมชนวัดแจ้ง ตั้งอยู่ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มีมาแต่เนิ่นนาน ชุมชนวัดแจ้งได้มีแนวทางพัฒนาอาสา ด้วยคำที่ว่า บวร บ=บ้าน ว=วัด ร=โรงเรียน ด้วยจิตสาธารณะที่จะพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน  ด้วยคำคำนี้ ทำให้คนในชุมชนสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนจะก้าวหน้าได้ ก็ต้องมีผู้นำที่เข้มแข็ง ผู้ใหญ่บ้าน นายเฉลิมชัย ไวยาประโคน

ผู้ใหญ่บ้าน

 

ทุกๆปีก็จะมีการทำเทียนพรรษาโดยมีกิจจกรรมโชว์เทียนพรรษาที่วัด โดยจะให้คนในชุมชนได้ออกมาพบปะกัน ทั้งวัยรุ่น วัยกลางคน และคนสูงวัย  และยังได้มีรายได้จากการ ขายของ ขายสินค้าที่ระลึก มีกิจกรรมร้องเพลงพื้นบ้าน วงล้อพาโชค หนูนาพาโชค เป็นต้น

เทียนพรรษา

 

การละเล่นพื้นบ้านของคนในชุมชน

 

ขายเสื้อเพื่อหารายได้เข้าชุมชน

และยังมีคนชุมชนอื่นๆและต่างจังหวัดมาร่วมกิจกรรมนี้อีกมากมาย ทำให้ชุมชนวัดแจ้งมีรายได้เข้าชุมชน และนำมาพัฒนาชุมชน ต่อไป ได้อย่างมั่นคง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู