ประเทศไทยมีประชากรที่ทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบและสามารถนำพารายได้มาสู่ประเทศอย่างมาก นอกจากนี้เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวนเอง สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้และยังพัฒนาสวนของตัวเองให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรเพื่อส่งเสริมและต่อยอดให้กับผู้อื่นได้

            ในพื้นที่ตำบลประโคนชัยของเราก็มีการทำสวนเกษตรกันเยอะ อย่างเช่น “ศรีเกษตรฟาร์มเห็ด” ที่เพาะเห็ดนางฟ้าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจนสามารถพัฒนาและขยายพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร

คุณแม่ เพ็ญแข ศรีวิเศษ (เจ้าของฟาร์มเห็ด)

คุณ กิตติภพ ศรีวิเศษ (ลูกชาย)

 

            จากการลงพื้นที่สำรวจ ได้เจอกับเจ้าของฟาร์มเห็ด ชื่อ นางเพ็ญแข ศรีวิเศษ (คุณแม่) และ นายกิตติภพ ศรีวิเศษ (ลูกชาย) คุณแม่เล่าว่า เดิมทีฟาร์มเห็ดเปิดเพาะและขายอยู่ที่หมู่ 8 ต.ประโคนชัย เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นไม่สามารถขยายได้ เนื่องจากมีปริมาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น จึงย้ายมาที่หมู่11 บ้านศรีถาวร ต.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ในปัจจุบันมีการเพาะและขายทั้งที่เป็นก้อนหัวเชื้อและดอกเห็ด
ในอนาคตวางแผนว่าจะแปรรูปเห็ดให้เป็นอาหารทานเล่นต่างๆเช่น เห็ดสวรรค์ แหนมเห็ด น้ำพริกเห็ด ลูกชิ้นเห็ด ฯลฯ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด

             สำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร(เพาะเห็ดขาย) สามารถติดต่อได้ที่ คุณกิตติภพ (คุณอ๊อฟ) เบอร์โทร. 0973238110 หรือ FB: ศรีเกษตร ฟาร์มเห็ด จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู