ถ้าพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มักจะกวนใจคนรักสวน ก็คงจะหนีไม่พ้น วัชพืช ศัตรูตัวร้ายที่เหมือนจะไม่มีพิษ ไม่มีภัย แต่กลับทำลายต้นไม้และสวนผักของคุณได้อย่างไม่น่าให้อภัย  วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงการกำจัดวัชพืชแบบปลอดภัยและไม่ทำร้ายดินให้ฟังกันค่ะ จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของกลุ่มแปลงใหญ่ผักและพืชสมุนไพรชุมชนหนองแซซัน หมู่ที่ 9 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ทราบว่ากลุ่มมีการกำจัดวัชพืชด้วยกันทั้งหมด 4 วิธี ดังนี้

                  1.การไถพรวนหน้าดินและคลาดหญ้าออกจากแปลง การไถพรวนเพื่อตากหน้าดิน แล้วคลาดหญ้าออกไปทิ้งนั้น จะทำให้วัชพืชที่อยู่ในดินและเชื้อโรคในดินลดจำนวนลง ทำให้เกิดการแข่งขันกับพืชปลูกของเราน้อยลง

                   2.การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีการรับรองว่าปราศจากวัชพืช เมล็ดพันธุ์ที่เรานำมาใช้นั้นต้องได้รับการรับรองว่าปราศจากศัตรูพืช เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดแรงและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัชพืชลงได้

                      3.ตัดหญ้าเวลาขึ้นรบกวนพืชปลูกหรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีดดายหญ้า เป็นต้น เมื่อวัชพืชโตเร็วกว่าพืชปลูก ควรทำการตัดให้เตียนเพื่อไม่ให้เป็นที่หลบซ่อนของโรคและแมลง

                         4.ถอนหญ้าออกด้วยมือ เป็นวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้เลย แต่ข้อเสียคือทำพื้นที่กว้างไม่ได้ งบในการจ้างแรงงานจะบายปลาย

ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะ ดิฉันได้รวบรวม 8 เคล็ดลับ ควรรู้ในการกำจัดวัชพืช มาฝากกันดังนี้ค่ะ!!

      1.การกำจัดวัชพืชควรทำก่อนที่วัชพืชออกดอก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายซึ่งจะควบคุมได้ยากกว่า

      2.ถ้าปล่อยวัชพืชเล็กๆที่ถูกถอนรากแล้วไว้บนดินมันจะเหี่ยวแห้งเร็วมาก แต่ถ้าสภาพอากาศเย็นจะทำให้รากงอกขึ้นมาได้อีก ให้นำวัชพืชพวกนี้มากองรวมกันและฝังไว้ในกองปุ๋ยหมัก จะทำให้เน่าสลายได้เร็ว แต่ถ้าวัชพืขแตกเมล็ดให้เอาไปทิ้งถังขยะ

      3.วัชพืชที่มีรากยาวอย่างหญ้าแห้วหมูและหญ้าคา สามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้ปราศจากดินและน้ำเป็นเวลาหลายเดือน การกำจัดที่ดีที่สุด คือนำไปทิ้งในถังขยะ

      4.การใช้จอบขุดหน้าดินบ่อยๆ สามารถทำลายวัชพืชที่มีอยู่และเมล็ดที่กำลังเจริญเติบโตได้ หากปล่อยวัชพืชเหล่านี้ไว้ มันจะปิดกั้นไม่ให้พืชต่างๆได้รับสารอาหารและความชุ่มชื้น

      5.อย่าใช้จอบขุดดินขณะที่ดินเปียก เพราะจะทำให้วัชพืชย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ วัชพืชเหล่านี้สามารถงอกรากใหม่ได้ง่ายในดินร่วนซุย ดังนั้นควรใช้จอบขุดดินในขณะที่อากาศร้อนและแห้ง

      6.การขุดดินส่งผลให้เมล็ดวัชพืชที่ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ผิวดิน งอกโผล่พ้นผิวดินขึ้นมา ฉะนั้นหลังขุดไปแล้ว 2 สัปดาห์ ควรตรวจสอบบริเวณที่ขุด และขุดกล้าวัชพืชที่งอกใหม่ทิ้งไปก่อนที่มันจะเจริญเติบโต

      7.ควรใช้จอบคมๆ เพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้ต้องใช้แรงมากขึ้น รวมไปถึงไม่สามารถเฉือนหรือทำลายวัชพืชได้

      8.ก่อนหว่านเมล็ดพืชลงไปในที่ดินแปลงใหม่ ให้ขุดวัชพืชทิ้งให้หมดทั้งต้นทั้งราก แล้วรอให้วัชพืชที่หลงเหลืออยู่งอกขึ้นมาใหม่ หลังจากนั้นขุดอีก 2 – 3 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชให้หมดจริงๆ ก่อนปรับระดับผิวหน้าดินต่อไป


 

อื่นๆ

เมนู