พวกเรา U2T ตำบลประโคนชัย ได้อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กากหมู และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟาร์มเห็ด

ภาพถ่ายคือ…

 • การสื่อสารรูปแบบหนึ่ง ที่เห็นสามารถตีความหมายโดยเฉพาะภาพนิ่งที่ผู้ชมจะตีความหมายของภาพที่เห็น
 • นำออกมานำเสนอมุมมองให้จริง ให้สวยยิ่งขึ้น บนพื้นฐานความจริงเพื่อเพิ่มมูลค่า
 • ภาพถ่ายต้องให้คนดูคิดต่อ
 • หนึ่งภาพหนึ่งคำพูด คำพูดต่อหนึ่งภาพให้ชัดเจน

การเตรียมตัวก่อนถ่ายภาพ ภาพนิ่ง&ภาพวิดีโอ

 • เช็คอุปกรณ์ เช่น แบตเตอรี่ เช็ดเลนส์
 • ตั้งขนาดภาพนิ่ง (3:4  9:16  16:9 Full)
 • วิดีโอ (9:16  1:1 Full)

ทิปส์ดีไซน์ภาพถ่าย คำแนะนำเกี่ยวกับอัตราส่วน และขนาดภาพถ่ายทั่วไป

วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า

สินค้าประเภทของกิน ต้องทำให้น่ากิน เช่น กากหมู เป็นของกิน กินกับอะไรได้บ้าง

 • แจ่ว ผักสด แตงกวา ถั่ว ถั่วพู
 • ข้าวสวย ไข่ต้ม 

ไม่มีคำอธิบาย

เทคนิคการถ่ายภาพ

 • แสงธรรมชาติ ริมหน้าต่าง แสงโคมไฟ
 • ฉากหลังไม่รก สีพื้นๆไม่รบกวนการมอง
 • สิ่งที่จะถ่าย สินค้า(ดูสี) ต้องการนำเสนออย่างไร สื่อสาร ความหมาย เล่าเรื่อง?
 • สิ่งของประกอบฉาก นำเสนอเนื้อหาให้สินค้าเข้าใจง่ายขึ้น
 • เลือกมุมมองที่เหมาะสม (ระยะใกล้ กลาง ไกล)
 • เลือกภาพทำการปรับแต่ง แสง สี ใส่ข้อความ
 • เผยแพร่สื่อสังคมออนไลน์

ตัวอย่างภาพถ่ายจากผู้เข้าอบรม

 

อื่นๆ

เมนู