” ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลประโคนชัย “

          เยี่ยมชมให้กำลังใจทุกขบวนแห่ โดยทางอำเภอประโคนชัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

 

ยังเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมใจกันสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์ของตำบลประโคนชัย ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปรอชมขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา จากชุมชน และคุ้มวัด ที่แกะสลักตกแต่งอย่างสวยงามเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีแห่เทียน

ในครั้งนี้ 6 คุ้มวัด ได้แก่ วัดโคน, วัดกลางประโคนชัย, วัดจำปา, วัดแจ้ง, วัดโพธิ์ และวัดชัยมงคล ส่วนใหญ่ได้มีการแกะสลัก  ต้นเทียนเป็นตัวละครในวรรณคดี และพุทธประวัติ ที่มีลวดลายที่ผสมผสานและสร้างสรรค์อย่างวิจิตรตระการตา

โดยฝีมือของช่างเทียนมืออาชีพในท้องถิ่น ซึ่งขบวนเทียนได้แห่ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลประโคนชัย       ให้ประชาชนได้ชื่นชนร่วมในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการประกวดขบวนรูปสัตว์ประจำปี การฟ้อนรำของคุ้มวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน    ขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของท้องถิ่น

อื่นๆ

เมนู