สวัดดีค่ะดิ วันที่ 16 กันยายน 2564 บุคคลากร ที่ทำงาน ได้ลงพื้นที่อบรมกับชาวบ้านอบรมนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับการปลูกผักแบบไฮโปนิกส์ ที่ หมู่ 9 บ้านหนองระแซซัน ณเวลา 09.00-12.00

การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless  Culture)

            เป็นการปลูกพืชในสารละลายธาตุอาหารพืช (Water  culture หรือ Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยให้รากแช่ในสารละลายธาตุอาหารพืช  และบางส่วนสัมผัสอากาศ (Aeroponics)  หรือเป็นการปลูกพืชบนวัสดุที่ไม่ใช่ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหรพืชหรือน้ำปุ๋ย (Substrats) 

อื่นๆ

เมนู