ชื่อเรื่อง : ID13_Narubet_December: ลงพื้นที่ในเดือนสุดท้ายของการทำงาน
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


ในเดือนธันวาคมทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย โดยนายประหยัด อะรัญ พัฒนาการอำเภอพลับพลาชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มสัมมาชีพทอเสื่อกก บ้านนกเกรียน โดยได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมหมู่บ้านสารสนเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ณ บ้านนกเกรียน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

และในเดือนสุดท้ายของการทำงานนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดแปลงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา” ให้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด ณ แปลงนายอนงค์ สวนเพชร หมู่ที่ 15 บ้านโคกเจริญ ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู