ชื่อบทความ : ร่วมแรง ร่วมใจ สู้ภัยโควิด 19
สถานที่ : หมู่ 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : ดลวิชญ์ หรีกประโคน
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นในแต่ละวัน ทำให้ส่งผลกระทบหลายๆอย่าง พวกผมชาว U2T จึงร่วมแรง ร่วมใจ ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชน สร้างเขตปลอดภัย ให้ความรู้ และวิธีการเอาตัวรอดในสถานการณ์โควิด 19 ณ หมู่ 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จัดการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองม่วงและสอนทำอุปกรณ์วิธีการป้องกันโควิด 19 เช่น เฟสชิว และมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์
ภาพประกอบการลงพื้นที่ทำความสะอาดและสอนทำอุปกรณ์การป้องกันโควิด 19

เนื่องจากผมต้องลงพื้นที่ถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการรณรงค์โควิด-19 เพื่อนำไปประกอบในสื่อวิดีทัศน์ของตำบลประโคนชัย ผมได้ลงพื้นที่ไปถ่ายสถานที่โรงพยาบาลประโคนชัย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เปิดรับฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน และบรรยากาศภายในโรงพยาบาลประโคนชัยสามารถดำเนินงานได้เรียบลื่นดีครับ ทั้งคุณหมอ บุคลากรทางการแพทย์ อสม.และประชาชน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาลประโคนชัย


อื่นๆ

เมนู