ชื่อบทความ : การเป็นวิทยากรครั้งแรกของดลวิชญ์
สถานที่ : ศาลาประชาคมหมู่บ้านถนนขาด หมู่14 ตำบลประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : ดลวิชญ์ หรีกประโคน
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา พวกเราชาว U2T ตำบลประโคนชัย ได้อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กากหมู และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟาร์มเห็ด ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์กากหมูจะจัดกิจกรรมการอบรมอยู่สถานที่ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านถนนขาด หมู่ที่ 14

    ซึ่งครั้งนี้ผมได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นวิทยาการในการสอนตัดต่อวิดีโอ จึงลงพื้นที่ไปแนะนำการใช้โปรแกรม Google Meet , การถ่ายภาพนิ่งเพื่อใช้ในการขายของออนไลน์และยังสอนวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอพพลิเคชั่น KINEMASTER เพื่อสร้างสตอรี่ให้กับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจและเป็นที่จดจำมากขึ้น
ในการอบรมครั้งนี้นอกจากจะลงพื้นที่ ที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านถนนขาด หมู่ที่ 14  และยังมีการอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet อีกด้วย

 

     โดยการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือผมเลือกใช้แอพพลิเคชั่น KINEMASTER เพราะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีให้ดาวน์โหลดฟรีและวิธีใช้ง่ายมากๆ ผมจึงใช้วิธีสอนง่ายๆแต่ใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มวิดิโอ เพิ่มรูปภาพ เพิ่มตัวหนังสือ ใส่เสียงเพลง เมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยให้แต่ละกลุ่มตัดต่อวิดีโอโดยใช้วิดิโอของผลิตภัณฑ์ตนเองนำมาใช้ในการตัดต่อครั้งนี้เพื่อที่จะสามารถน้ำคลิปวิดีโอนำไปเผยแพร่ได้จริง และที่สำคัญที่ประทับใจในการอบรมครั้งนี้ทุกคนที่เข้าร่วมในการอบรมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อุปสรรคในการเป็นวิทยากรครั้งแรก
1.เนื่องจากทุกคนยังไม่เคยใช้แอพพลิเคชั่น KINEMASTER จึงทำให้บางคนตามไม่ทัน จึงให้ผู้ช่วยวิทยากรช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่ตามไม่ทัน
2. สัญญานอินเทอร์เน็ตไม่ดี ทำให้คนที่อบรมผ่าน Google Meet เห็นภาพและวิดิโอในการสอนไม่ชัด
3. เนื่องจากพึ่งเคยได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรครั้งแรกทำให้ตื่นเต้น พูดยังติดขัดบ้างเป็นบางครั้ง

ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้
1. ทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2.รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม
3. มีการวางแผนที่ดี ทั้งเนื้อหาและลำดับขั้นตอนการนำเสนอรวมทั้งสื่อและเครื่องมือการสื่อสาร
4.มีความจริงใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกคน


อื่นๆ

เมนู