ในช่วงที่ผ่านมา พวกเราได้มีการไปลงชุมชนและพาชาวบ้าน ในแต่ละหมู่มาเต้นแอโรบิก โยคะ และการออกกำลังกายต่างๆ

จากภาพเป็นการเต้นเข้าจังหวะกับเพลง

และการออกกำลังกายในแต่ละครั้งเนื่องด้วยมีผู้สูงอายุจำนวนมาก เราจึงมีวิธีการออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บมาแนะนำ และได้บอกกับทุกไคนให้ได้รู้จัก และเข้าใจ

ออกกำลังกายอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ

แม้บางครั้งการออกกำลังกายอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ แต่ในทางตรงกันข้าม การออกกำลังกายก็เป็นการป้องกันการบาดเจ็บที่ดีเช่นกัน เพราะการออกกำลังกายเป็นประจำจะทำให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นและเกิดความเคยชิน “การบาดเจ็บส่วนใหญ่ มักเกิดกับคนที่ฝืนออกกำลังกายเกินพอดีจนร่างกายทำงานผิดพลาด ฉะนั้น การออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอจึงสำคัญมาก”

การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนออกกำลังกาย และการยืดหรือคลายกล้ามเนื้อ (Stretching) หลังออกกำลังกายเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถป้องกันอาการบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี “ระหว่างการอบอุ่นร่างกาย เลือดจะถูกส่งไปที่กล้ามเนื้อและสร้างความยืดหยุ่นให้กับเอ็นกล้ามเนื้อ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกาย”
“ส่วนการยืดหรือคลายกล้ามเนื้อก่อนและหลังการออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยลดการบาดเจ็บ โดยเฉพาะหลังออกกำลังกาย คุณจะสามารถยืดกล้ามเนื้อได้มากขึ้น จึงควรใช้ช่วงเวลานี้ยืดเอ็นกล้ามเนื้อเพื่อให้พร้อมในการออกกำลังครั้งต่อไป”
การสวมเครื่องป้องกัน เช่น สนับเข่า สนับแข้ง หมวกกันน็อค สามารถป้องกันการบาดเจ็บได้เช่นกัน แต่ก็ไม่ควรประมาท เพราะเครื่องมือเหล่านี้ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น

เรื่องบาดเจ็บ จัดการได้

เมื่อเกิดการบาดเจ็บ อาการที่สังเกตได้โดยง่ายคือการปวด บวม ซึ่งเกิดจากเลือดที่ไหลออกมาจากกล้ามเนื้อที่ฉีกขาด หากสังเกตเห็นว่าตนเองมีอาการปวดบวมส่วนไหนแล้ว นพ. วิญญู แนะนำข้อควรปฏิบัติ เบื้องต้น 4 ประการที่มีอักษรย่อว่า RICE ดังนี้

“หากทำ RICE ไปแล้ว มีแนวโน้มดีขึ้น อาการปวดลดลง ก็ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ แต่ถ้ายังปวดมากขึ้นจนทนไม่ไหวก็ให้รีบมาพบแพทย์ เพราะอาจเกิดความผิดปกติที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น เลือดคั่งจากการที่กล้ามเนื้อฉีกขาดซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อรอบ ๆ ตาย เป็นต้น”

ปล.อย่าลืมว่า แม้การออกกำลังกายอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ แต่การไม่ออกกำลังกายเลย กลับเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายมากยิ่งกว่า เพราะเมื่อร่างกายไม่ได้รับการเตรียมพร้อม แม้การออกแรงในชีวิตประจำวันก็อาจทำให้บาดเจ็บได้เช่นกัน

 

อื่นๆ

เมนู