ประวัติความเป็นมา

ตำบลประโคนชัย เดิมเรียกเมืองตลุง ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเขมร นับถือศาสนาพุทธ คำว่าประโคนชัย มาจากภาษาเขมร”ประโคน” มาจากคำว่า”ปังกูล” หมายถึง เสา หรือ หลัก แล้วเติม”ชัย” เพื่อเป็นศิริมงคล “ประโคนชัย” จึงหมายถึง หลักชัย นั่นเอง

ในปัจจุบันตำบลประโคนชัยมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวและประเพณี

ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนาสถาน ศิลปะขอมแบบบาปวน ตั้งอยู่บริเวณตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย

ประเพณีงานขึ้นเขาพนมรุ้งจะจัดขึ้นในเดือนเมษาของทุกๆปี เป็นวันที่ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญ      ปิดทองนมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง ที่ประดิษฐานอยู่ในปรางค์องค์น้อยและทำให้ชาวบ้านได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กัน

สินค้าโอทอป

“กุ้งจ่อม” คือการนำเอากุ้งมาหมัก รสชาติที่ได้จะออกเค็มหน่อย ๆ แล้วแต่ระยะเวลาในการหมัก

อื่นๆ

เมนู