วันที่  31 มีนาคม 2564  ได้ลงพื้นที่สำรวจผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หมู่7 และ หมู่11 ประจำตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

                 

ได้พบว่าชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน หมู่7 มีบ้านที่ทำเครื่องจักสาน จากพลาสติกและใบตาล และ หมู่11 มีบ้านที่ทำเครื่องจักสาน ซุ้มไก่ นอกจากนี้ ยังมีบ้านที่ทำการ เลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ที่นำความสามารถของตนเองมาพัฒนาสร้างอาชีพให้กับครอบครัว

          

ตำบลประโคนชัย หมู่7และหมู่11 แห่งนี้สามารถมาเรียนรู้วิถีชีวิต ต่างๆมากมายจากชาวบ้าน รวมไปถึงวิธีการทำเครื่องจักสานจากพลาสติก ใบตาล ไม้ไผ่ ที่ทำออกมาเป็นกระเป๋าแฟชั่นจักสานจากพลาสติก ตระกร้าใส่ของจากใบตาล ซุ้มไก่จากไม้ไผ่ หรืออื่นๆอีกมากมายที่ผลิตจาก3สิ่งนี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดกระบวนการ วิธีทำ อย่างละเอียด เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนานเป็นกันเอง

 

อื่นๆ

เมนู