แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกข์ให้ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี แม้ว่าเราจะเป็นชาวบ้านเราก็สามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวเองได้ อสมเสียสละกล้าหาญอดทน มุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเวลาพูดถึงคนที่สู้กับโควิค 19 ส่วนมากมักจะนึกถึงหมอหรือพยาบาลเป็นกลุ่มแรก แต่ที่จริงแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสำคัญแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากนะนั่นคือผู้ใหญ่บ้านและเหล่าอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมตามหมู่บ้านต่างๆ นี่ถือเป็นด่านแรกของการคัดกรองโรคระดับชุมชน เราอาสาสมัครกลุ่มนี้จะอยู่แล้วว่าลูกหลานใครกลับหรือไม่กลับบ้าง หรือแม้แต่คนนอกพื้นที่ที่จะเข้ามาในชุมชน หมู่บ้านและเหล่าอาสาสมัครก็จะทำการหาตัวกลุ่มเสี่ยงจึงไม่ยากเท่าไหร่การติดตามผู้เข้ามาในหมู่บ้านถือว่าเป็นกลุ่มมาจากพื้นที่สีแดงต้องกักตัว อสมก็จะกรอกข้อมูลผู้กับตัว โดยละเอียดวัดไข้เฝ้าระวังอาการผู้กับตัวให้คำแนะนำผู้กับตัวใส่แมสรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆ และจะเฝ้าระวังอาการทุกวันเพื่อรายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกวันหมู่บ้านเราโชคดีที่มีผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทนเดินหน้าสู้เคียงบ่าเคียงไหล่อสมคอยแก้ปัญหาช่วยกันทำงานเป็นทีม เราอาสาสมัครจะต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรเพื่อคัดกรองคนเข้าออกหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแลความเจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นของคนในชุมชนหมู่บ้านเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายคือภาระในอ้อมแขน อสม.เมื่อ covid 19 มันรุกประชิดบ้านเมืองเราอสมก็ต้องทำหน้าที่เป็นปราการด่านแรกและด่านสุดท้ายต้องรบปะทะสุดใจขาดดิ้นเราอสมและผู้นำชุมชนจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุด และสุดท้ายนี้อยากจะแนะนำให้พวกเราทุกคนรักษาระยะห่างใส่แมสล้างมือบ่อยๆแค่นี้ก็จะห่างไกลโรค covid-19 แล้ว

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู