โคก หนอง นา โมเดล

สวัสดีค่ะ เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะ

เป็นเดือนที่สองในการทำงานของกิ๊กแล้ว….

เดือนนี้กิ๊กได้มีโอกาสไปลงพื้นที่แปลงโคกหนองนาโมเดลที่ตำบลเขาคอก และได้ทำเอกสารเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดล

วันนี้กิ๊กจึงนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดลมาให้ผู้ที่เข้าชมได้อ่านกันนะคะ

โคก หนอง นา โมเดล

               โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ

โคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

          1. โคก  :  พื้นที่สูง
– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ
– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

          2. หนอง  :  หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)
– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้
– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก

          3. นา
– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

             

                        

              

        รูปภาพข้างต้นนี้ เป็นแปลงของนายบุญเสริม ศรสุข หมู่ที่9 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นแปลงที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับพี่ๆในสำนักงานพัฒนาชุมชนและร่วมกับทางจังหวัด

บทความที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อมูลเบื้องต้นของโครงการโคกหนองนาโมเดลนะคะ

ถ้าอยากศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ Google และพิมพ์คำว่า โคก หนอง นา โมเดล ได้เลยนะคะ

มีข้อมูลข่าวสารที่มากมายให้ได้ศึกษากันอีก

สำหรับเดือนนี้… กิ๊กขอตัวลาก่อนนะคะ..

ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู