มิตรภาพอันอบอุ่น คือการเป็นเพื่อน และการเป็นเพื่อนจะทำหน้าที่ของมันเอง ไม่ว่าเจอร่ำรวยยากจน ใหญ่โตเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ คุณก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ ฉันเชื่อมั่นเสมอว่า มิตรภาพของความเป็นเพื่อน เพียงแต่คุณเชื่อมั่นว่ามีจริง คุณเจอคำนี้ได้ ถ้าคุณรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน บางทีคุณอาจจะได้เจออะไรดีๆ หลายอย่างในชีวิตคุณเองแบบคาดไม่ถึง ทีเดียว อย่างเช่นฉันเองก็ได้รับและได้สัมผัสกับคำนี้จากเพื่อนร่วมงาน ที่ข้าพเจ้าได้มาทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย)มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ประเภทประชาชน 

         ข้าพเจ้าได้ความรู้มากมาย และได้อบรบทักษะทั้ง4ด้าน

1.ด้านดิจิทัล

2.ด้านภาษาอังกฤษ

3.ด้านการเงิน

4.ด้านสังคม

องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการU2T.

-ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

-ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ เช่นอบต.ผู้ใหญ่บ้านและอสม. เป็นต้น

-ได้เรียนรู้ทักษะด้านการSWOT Analysis การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยต่างๆ -ได้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ การขายของผ่านออนไลน์ร่วมถึงเทคนิคการถ่ายภาพ 

-ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนร่วมถึงวิธีการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ในกรณีที่ต้องลงพื้นที่ทำงานในชุมชน

-ได้ความรู้เกี่ยวกับการอบรมมาตรฐานชุมชน การยื่นเรื่องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

-ได้ความรู้เกี่ยวกับการถนอมอาหาร,การแปรรูปอาหารเพื่อให้เก็บไว้ทานได้นานๆ 

-ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ

-ได้ประสบการณ์ในการลงพื้นที่ชุมชน ได้พบปะพูดคุยกับคนในชุมชนทำให้รับรู้ปัญหาของคนในพื้นที่ และนำองค์ความรู้เพื่อลงไปพัฒนาชุมชนต่อไป

         และที่สำคัญก็ คือ มิตรภาพที่ได้รับจากอาจารย์และเพื่อนร่วมงาน คิดแล้วก็ใจหายเหมือนกันกับการทำงานมาตลอด 10 เดือนที่ทำงานด้วยกันประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับเกินกว่าคำบรรยายขอบคุณอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการทำงานขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกๆคนไม่ว่าสิ่งไหนจะทำให้เรามาเจอกันถ้าวันนี้จะต้องทำงาน ณ ที่แห่งนี้เป็นเดือนสุดท้ายแต่การทำงานจิตอาสาก็ยังคงทำไปด้วยใจรักในงานอาสาสิ่งมี่อบรมมาก็จะสานต่อแต่ภาพความประทับใจจะอยู่ในความทรงจำตลอดไป 

 

อื่นๆ

เมนู