สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิลลภัทร ปานเพชร กลุ่มจ้างงานประเภทประชาชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย

     ดิฉันเริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งแรกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บ้านสวายสอ หมู่ 12 ซึ่งหมู่บ้านไกลจากตัวอำเภอถึง 12 กม. จึงใช้เวลาในการเดินทางมากพอสมควร ก่อนที่จะไปเก็บข้อมูลดิฉันได้ติดต่อพูดคุยรายละเอียดกับผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนแล้ว ซึ่งวันที่ไปเก็บข้อมูลผู้ใหญ่บ้านติดธุระไม่สามารถมาพบปะกันได้ ผู้ใหญ่บ้านจึงประสานงานให้ผู้ช่วยมาทำหน้าที่แทน ซึ่งผู้ช่วยเชือน ชุมหิรัญ ได้อาสาพาเดินเก็บข้อมูล จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านสวายสอ พบว่าชาวบ้านสวนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เมื่อสอบถามปัญหาในหมู่บ้านทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเรื่องน้ำประปา เนื่องจากไม่มีระบบกรองน้ำประปา จึงทำให้น้ำขุ่นไม่สะอาด ทั้งยังมีชาวบ้านบางคนนำสัตว์ลงในสระน้ำ ยิ่งทำให้น้ำสกปรกขึ้นไปอีก ปัญหาถัดมาคือถนนในหมู่บ้าน ถนนสายหลักๆ ในหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตแต่จะมีบางซอยที่ยังเป็นถนนลูกรังอยู่ อุปสรรคในการลงพื้นที่บ้านสวายสอคือชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านในช่วงเวลาเช้า เนื่องจากไปทำงานกัน จึงทำให้เก็บข้อมูลไม่ได้ และยังมีชาวบ้านบางคนที่สื่อสารได้แค่ภาษาเขมร ซึ่งทางตัวดิฉันก็ไม่สามารถสื่อสารภาษาเขมรได้ จึงต้องให้ท่านผู้ช่วยมาช่วยแปลให้ จึงทำให้เก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

     จากนั้นลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหนองม่วง หมู่ 10 พอดีว่าวันที่ไปเป็นวันที่ให้เบี้ยผู้สูงอายุพอดี จึงคิดว่าวันนั้นน่าจะเก็บข้อมูลได้เยอะ เมื่อไปถึงศาลาหมู่บ้านชาวบ้านสลายตัวแยกย้ายกันกับบ้านหมดแล้ว จึงไม่ได้ข้อมูลอะไรเลย วันต่อมาผู้ช่วยธนาวุฒิ อุตสารัมย์ จึงพาเดินเก็บข้อมูล ซึ่งผู้ช่วยแทบจะตอบข้อมูลแทนชาวบ้านทุกคน เนื่องจากผู้ช่วยสนิทกับชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่จะเห็นได้ว่าชาวบ้านมีน้ำใจมาก ให้ขนม ให้น้ำกินแทบจะทุกบ้านที่ไป และชาวบ้านให้ความช่วยเหลือในหลายๆ เรื่องเป็นอย่างดี

     ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเป้าหมายที่ 6 มีการขุดสระน้ำประจำครอบครัว โดยได้ทำการสอบถามข้อมูลกับทางองค์การ​บริหารส่วนตำบลประโคนชัย ซึ่งได้เพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำของตำบล เนื่องจากทางอบต. ไม่ทราบข้อมูลพื้นที่ทำการเกษตรว่ามีอยู่เท่าไหร่ จึงแนะนำให้ไปขอข้อมูลกับสำนักงานเกษตรอำเภอประโคนชัย เมื่อได้ข้อมูลจากอบต.แล้ว จึงเดินทางไปเก็บข้อมูลที่สำนักงานเกษตรต่อเป็นลำดับถัดไป โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานเป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู