สวัสดีครับผมนาย ดลวิชญ์ หรีกประโคน (บัณฑิตจบใหม่) ผมได้รับมอบหมายหน้าที่ในการทำสื่อวิดีทัศน์ประจำตำบลประโคนชัย ซึ่งก่อนหน้านี้อำเภอประโคนชัยได้ถูกสั่งปิดตลาดสดและตลาดนัดคลอมถม เนื่องจากเจอสถานกาณ์มีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและได้รับข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้ประกอบอาชีพอยู่ในแหล่งที่พบการแพร่เชื้อย่าน “ทองหล่อ”  ทำให้เกิดการตื่นตระหนก ประชาชนหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้าน ต่อมาจึงมีมาตราการ อยู่บ้านหยุดเชื้อ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถออกมาทำงานได้ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่ม พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถค้าขายได้ ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาจุนเจือครอบครัวและการดำรงชีวิต จีงใช้วิกฤตเปลี่ยนเป็นโอกาสหาช่องทางที่สามารถค้าขายได้ เช่น บริเวณหนองน้ำระแซซัน หน้าปั๊มดาว และขายผ่านเพจกลุ่ม ประโคนชัยตลาดสดออนไลน์ ถึงแม้ว่าจะขายได้น้อยแต่ก็ยังพอมีกินมีใช้ในแต่ละวัน
ภาพประกอบช่วงปิดตลาด

เนื่องจากผมต้องลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและถ่ายทำขั้นตอนในการทำกุ้งจ่อมเพื่อนำไปประกอบในสื่อวิดีทัศน์ แต่ไม่สะดวกในการถ่ายทำ เนื่องจากแม่ๆที่ทำกุ้งจ่อมไม่สามารถทำได้เพราะหาวัตถุดิบมาใช้ในการทำได้ยาก เช่น กุ้ง ต้องรับมาจากต่างจังหวัด แต่ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบัน จึงทำให้ผมต้องใช้ข้อมูลเดิมบางส่วน เพื่อทำตามมาตราการ อยู่บ้านหยุดเชื้อ แต่ก็ยังทำงาน work from home ในทุกๆวันจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สุดท้ายนี้ถ้าอยากกลับมาใช้ชีวิตเหมือนก่อนโควิด ผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันและอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ.
#ใครไม่ฉีดGUฉีดโดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์


อื่นๆ

เมนู