ชื่อบทความ : ชมนกที่สนามบินเก่า

พื้นที่ที่ได้รับผิดชอบ : หมู่ที่ 4 บ้านประโคนชัย ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียน : นางสาวกนกวรรณ แย้มงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่

_____________________________________________________________________________________________

             ข้าพเจ้านางสาวกนกวรรณ แย้มงาม ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลประโคนชัย ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านประโคนชัย  เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล (แบบฟอร์ม 01) ในส่วนที่เหลือเพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ในวันที่ 1-17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าพบว่า ในหมู่ที่ 4 บ้านประโคนชัย มีแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ คือ อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า

            บริเวณนี้กำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อปี 2535 จากการสอบถามข้อมูล พบว่าในแต่ละปีมีนกชนิดต่างๆ มาอาศัยอยู่โดยรอบจำนวนกว่า 100 ชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินอำเภอประโคนชัย เป็น 1 ใน 4 พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติของบุรีรัมย์ สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ เข้าค่ายพักแรม พักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรมดูนก ซึ่งทางเจ้าห้นาที่ได้มีการสำรวจแล้ว พบว่ามีนกมากกว่า 170 ชนิด ได้แก่ นกอ้ายงั่ว นกเป็ดหงส์ เป็ดดำหัวดำ เป็นต้น ซึ่งนกบางชนิดหาชมไม่ง่ายนัก และบางสายพันธ์ใกล้สูญพันธุ์เข้าไปทุกที ปัจจุบันสถานที่แหล่งนี้ยังเป็นพื้นที่ทดลองปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติด้วย

    

            ข้าพเจ้าเล็งเห็นสถานที่ดังกล่าว ควรมีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนหรือพื้นที่ เพื่อสร้างและส่งเสริมรายได้ให้กับคนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์นกสายพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่กำลังเริ่มขยายสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นให้กับคนรุ่นหลังได้ดูและสืบทอดต่อไป

ภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

 

คลิปวีดีโอเดือน มี.ค. 64

 

อื่นๆ

เมนู