วันนี้ชุมชนหมู่ที่ 8 มีอาชีพที่น่าสนใจอาชีพหนึ่งมาแนะนำค่ะ จะทำเป็นงานอดิเรกก็ได้หรือจะทำเป็นงานหลักเลยก็น่าสนใจและที่สำคัญอาชีพนี้สร้างรายได้ดีทีเดียวค่ะ อาชีพที่ว่านั้นก็คือ”การเพาะเลี้ยงหนูนา”ขายค่ะ จะเพาะขายเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ก็ได้ หรือจะเพาะขายเป็นประเภทอาหารก็ได้ มาดูเทคนิคและวิธีการเลี้ยงหนูนากันเลยค่ะ 

วิธีการเลี้ยงจะเลี้ยงให้อยู่ในท่อ คอกละไม่เกิน 5 ตัว                                                        

อาหารจะให้กินมันสับหรือไม่ก็เป็นข้าวเปลือก 1 ทัพพี                                                                                                

วิธีการทำความสะอาดให้ EM ผสมกับน้ำเพื่อดับกลิ่นไม่ให้เหม็น

ปัจจุบันหนูนาก็จะอาศัยอยู่ในป่าในนา ตามชื่อของเค้านั่นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้ระบบนิเวศในป่าในนาก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หนูนาก็เริ่มขาดแคลนไม่เยอะเหมือนสมัยเมื่อก่อน จึงมีเกษตรกรหลายท่านหันมาให้ความสนใจเพาะเลี้ยงหนูนากัน และก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดีทีเดียวเพราะว่าหนูนาราคาขายกันอยู่ที่ตัวล่ะ100-200 บาทตามขนาดตัวของหนูนา และที่สำคัญราคาพ่อพันธ์ุ-แม่พันธ์ุหนูนาตามฟาร์มต่างๆราคาดีถึงคู่ละหลักพันทีเดียวค่ะ

สุดท้ายนี้ใครสนใจอยากจะเพาะพันธุ์หนูนาสามารถติดต่อได้ที่ นายนิธิ ถนาริยกุล เป็นธานโครงการ หรือนายประเสริฐ์ ไชยปลัด รองประธานโครงการ อาศัยอยู่ที่ หมู่ 8 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู