การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่มีความต่างในหลายด้านจากระลอกแรก เริ่มจากจำนวนผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า กระจายไปหลายจังหวัด

       และในรอบนี้ก็มีประชาชนที่ทำอาชีพค้าขายในตลาดประโคนชัยของเราติดเชื้อ COVID-19 และได้มีประกาศจากเทศบาลตำบลประโคนชัย เรื่องปิดตลาดไม่มีกำหนด ด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จึงขอปิดตลาดทุกประเภทต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 

 

 


บรรยากาศตอนปิดตลาด

 

 

 

หลังจากปิดตลาดประโคนชัยรวมใจต้านโควิด ได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติม เพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจในการเปิดตลาดรอบใหม่

       ถึงแม้ว่าตลาดปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดการขาย ช่วงนี้ร้านค้าไปตั้งขายกันตามที่สาธารณะและทางผ่านพื้นที่ว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นข้างปั้มดาวตรงข้ามโลตัสประโคนชัย, หอประชุมอำเภอประโคนชัย(หนองกก), หน้าอุทยานน้ำหนองระแซซัน, หน้าโรงเรียนอำนวยกิจ ,บขส.ประโคนชัย มีทั้งผลไม้ ผักสด หมูสด กับข้าวของกินหลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

                                    
หรือไม่สะดวกเดินทางเข้าไปสามรถใช้บริการซื้อขายออนไลน์ได้ที่ประโคนชัยตลาดสดออนไลน์ และไรเดอร์ส่งของ

เนื่องจากสถานะการณ์ในเดือนนี้มีความรุนแรงมากกว่าปกติจึงทำให้เราได้ทำงานแบบ work for home เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 และทั้งนี้ยังได้ทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งแอพประชุมออนไลน์ วางแผนงาน รวบรวมข้อมูล วางไอเดีย ส่งเอกสารส่งงาน

และเราก็ได้นำผลการสำรวจในพื้นที่ตำบลประโคนชัยจากครั้งที่แล้ว มารายงานสรุปการเก็บข้อมูล ผ่านทางแอพ https://cbd.u2t.ac.th/

อื่นๆ

เมนู