อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าช่วงที่ผ่านรวมถึงตอนนี้นั้นเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ซึ่งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทำให้เกิดผลกระทบมากมายรวมถึงการทำงานของเราในเรื่องการลงพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการลงพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นต่างออกไปจากครั้งที่ผ่านมาเนื่องจากมีผู้ติดเชื้อภายในหมู่บ้านใกล้เคียง จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวล ไม่อยากพบปะหรือพูดคุยกับบุคคลภายนอกมากเท่าไหร่ ทำให้การทำงานเป็นไปค่อนข้างยากลำบาก และผลกระทบอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ คือเศรษฐกิจซบเซาจากเดิม ชาวบ้านค้าขายลำบาก เพราะเนื่องจากมีประกาศจากทางจังหวัดรวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่อำเภอประโคนชัย เพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปิดพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเช่น ตลาดสด ร้านอาหาร บางร้านมีมาตรการเพื่อควบคุมจำนวนการเข้าใช้บริการ เช่นการลดจำนวนที่นั่ง หรืองดนั่งรับประทานภายในร้าน อนุญาตให้ซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านอย่างเดียว เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อความอยู่รอดในช่วงวิกฤตแบบนี้ถึงแม้ว่าตลาดสดจะปิด ก็ยังมีพ่อค้า แม่ค้าบางรายออกมาตั้งร้านเพื่อขายของตามพื้นที่สาธารณะ และบางร้านยังเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มตามปกติแม้รายได้จะลดลงก็ตาม

 

 

นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งที่เราทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รวมถึงเราต้องสังเกตอาการของตนเอง หากพบว่ามีอาการที่คล้ายกับโรค covid-19 โดยเบื้องต้นเราต้องกักตัวเอง 14วัน หากมีอาการรุนแรงขึ้น ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุด และไม่ควรปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ เพราะหากเราปกปิดข้อมูลอาจทำให้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกิดการแพร่เชื้อเป็นวงกว้าง หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างไรก็ตาม หากต้องออกไปข้างนอก ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย และพกเจลล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นนะคะ

อื่นๆ

เมนู