พืเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนหมู่ 5  นอกเขตจตำบลประโคนชัย นี้ดิฉันได้ลงไปสำรวจ ตามบ้านของชุมชนนี้ได้แต่ละหลัง ทุกบ้านจะมีพืชผักสวนครัวกันแทบทุกหลัง หรือพืชเศรษรกิจพอเพียงนั้นเอง  ดิฉันก็ได้ปฏิบัติงานดังนี้ ในหมู่บ้าน หนึ่งในนั้น  คุณ พาฝัน เป็นสุข มีพืชผักสวนครัวมากมาย

ในวันที่ฉันลงพื้นที่ ดิฉันก็ตรวจ สอบก่อนนะคะว่าบ้านหลังนั้นมีผู้ป่วยติดโควิด หรือกลุ่มเสี่ยงอะไรไหม ถึงจะลงพื้นที่ได้ เพราะทั้งเรา และเขาเราก็ไม่ได้อยากเสี่ยงกันทั้งคู่ พอเราตรวจสอบเรียบร้อยร้อยแล้วเราก็เริ่มลุย ลงเพื่อสำรวจเพื่อดูการเป็นอยู่ของชุมชน เพราะเราอยากทราบถึงการเป็นอยู่ของชุมชน นั้น

สรุปจากที่ได้ไป ดิฉันทราบว่า บ้านทุกบ้าน แต่ดิฉันแน่นถามประวัติความเป็นมาแค่บุคคลบ้านหลังเดียวได้ แก่ นางสาวพาฝัน เป็นสุข คุณแม่พาฝันได้บอกดิฉันว่า การที่เรามีแปลงพืชผักสวนครัวจะได้มีกินในเวลาเราลำบากหรือว่านำไปเป็นอาชีพเสริมได้นั้นเอง การปลูกผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจนั้นมีแต่ประโยชน์ ที่จะได้รับมากมาย เราอาจจะเสียเวลาในการดูแลมันหน่อยกว่ามันจะเจริญเติบโตให้เรามีกินถึงทุกวันนี้นี่เอง

พืชผักทีคุณแม่พาฝัน  ปลูกมีดังนี้ และบ้านอื่นๆที่สำรวจก็ปลูกผักชนิดนี้มากพอสมควร

  1. ต้นใบกระเพรา
  2. โหรพา
  3. ผักบุ้ง
  4. ต้นหอม
  5. ผักชี
  6. ต้นชะอม (พืชเศรษฐกิจพอ้เพียง)
  7. ต้นกล้วย (พืชเศรษฐกิจพอเพียง)
  8. ต้นมะเขือเทศ
  9. ต้นมะเขือเปราะ เป็นต้น

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่

     

       อ้างอิงรูปภาพมาจากบ้านคุณแม่พาฝัน เป็นสุข และชาวบ้านคนอื่นๆ อีก 2-3 หลังที่ลงสำรวจพื้นที่

ประโยชน์ที่ได้รับ ในการลงไปสำรวจครั้งนี้

คือเราได้รู้เกี่ยวกับการปลูกผักชนิดต่างๆและระยะเวลาต่างๆ ของการปลูกผักสวนขครัวในครั้งนี้นั้นเอง

สิ่งที่ได้รับในกายรสำรวจครั้งนี้

ได้รับรู้เดี่ยวดับข้อมูล ต่างๆในการดูแล พืชผักสวนครัว

และพืชผักเศรษฐกิจ

อื่นๆ

เมนู