ในเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด19 มีการระบาดในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง พวกเรา U2T ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมเทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขายออนไลน์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรทฤษฏีใหม่ กลุ่มผลิตภัณฑ์กากหมู และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟาร์มเห็ด

6 วิธีในการปรับตัวสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

การทำงานผ่าน Social Network และ Smart Phone

ในยุคนี้หลายคนเรียกสังคมเราใหม่แล้วว่า ‘ยุคไทยแลนด์ 4.0’ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของเราในด้านต่าง ๆ อะไรๆก็รวดเร็วและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายตลอดเวลา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การทำงานของเราก็จะไม่ต้องทำแค่ในออฟฟิศเท่านั้นด้วย ถือว่าเข้าข่ายการลงทุนน้อย แต่สามารถเพิ่มกำไรให้กับเราได้มากขึ้น

1.ดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจและตลาดเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์

ถ้าผู้ประกอบการทุกคนไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ ให้ความสนใจเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจและการตลาด แล้วทำได้ ถูกจุด ถูกทาง ก็ยิ่งสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างของธุรกิจของเราได้มากขึ้น ทำให้นำไปสู่การต่อยอดในเรื่องของสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น

2.ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างกิมมิค (Gimmick)

เป็นความจริงว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคในทุกวันนี้ มักเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมและความเป็นอยู่ เมื่อมีการเข้าถึงโลกออนไลน์กันมากขึ้น ยิ่งส่งผลให้ความอดทนของหลายคนลดลง ไม่อยากใช้เวลาเยอะ หากต้องเลือกระหว่างการยอมจ่ายเพื่อแลกกับความสะดวกสบายขึ้น

3.พัฒนาการของซอฟต์แวร์และการทำงานร่วมกันในองค์กร

ทุกวันนี้ในหลายแห่ง ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมืออำนวยความสะดวกกันมากขึ้น เป็นการก้าวเข้าสู่ยุคอีคอมเมิร์ซกันเต็มตัว ลดปัญหาด้านเวลาและระยะทางลงไปมากด้วยโปรแกรมต่างๆ หรือซอฟต์แวร์ที่ช่วยทุกคนในองค์กรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้

ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity ก็จะมาจากความรู้และประสบการณ์ของเรานี่ล่ะ ในการสร้างไอเดียใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ การกล้าคิดนอกกรอบ เปิดใจลองทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมุมมองที่ดีให้กับธุรกิจของเราจนสามารถต่อยอดไปอีกได้

5.ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา

ความเป็นผู้นำหรือลีดเดอร์ ก็ต้องไปด้วยกันกับการบริหารและจัดการทีมเพื่อสู้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง ดังนั้น ทักษะที่จะช่วยให้องค์กรของเราเติบโตไปได้ในอนาคตก็ต้องเริ่มที่การมีผู้นำทีมที่ดี พร้อมทั้งพาทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ ซึ่งก็ต้องอาศัยความไว้วางใจจากคนในทีมด้วยเหมือนกัน

6.ผู้ประกอบการยุคใหม่ ก้าวทันโลกดิจิตอลได้ ด้วยการปรับตัวอย่างฉลาด

เมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ปี 2020 กันแบบนี้แล้ว ก็คงต้องมองหาโอกาสเพื่อต่อยอดทางธุรกิจกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องทำอย่างควบคู่กัน ก็คือการปรับตัวอย่างฉลาด เพื่อก้าวให้ทันโลกดิจิตอลกันนี่ล่ะ ยิ่งถ้าเราอยากเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จต่อไปในอีกหลายปีถัดๆไป

หรือในเรื่องการดูทิศทางภาวะเศรษฐกิจให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ ถ้าเรามีการขายแบบที่ถูกช่วงถูกเวลา รู้จักสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวทางเศรษฐกิจบ้าง อดทนและไม่ถอดใจ ก็จะยิ่งช่วยเราปรับตัวได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเมื่อเรารู้พฤติกรรมของผู้บริโภคและสร้างกิมมิคได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งมองเทรนด์ในตลาดและต่อยอดสินค้าได้อย่างเหมาะสมเร็วเท่านั้นด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู