สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญรดี  หวังถาวร  ประเภทนักศึกษา

เป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 8 เมษายน  2564  อาจารย์ได้มีการนัดประชุมเพื่อทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย  ณ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย (อบต)

นำเสนอผลิตภัณฑ์ แต่ในที่สุดแล้วการสรุปผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ผ่านลุล่วงไปด้วยดี แต่มีสิ่งเพิ่มเติมในด้านข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์

ความเป็นมาของกุ้งจ่อม

ปลาจ่อมซึ่งเป็นการถนอมอาหารแบบชาวบ้านที่อยู่คู่ครัวคนประโคนชัยมานมนาน เพราะในอดีตข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ อาหารส่วนใหญ่หาได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติและมีมากจนเหลือรับประทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งฝอยได้มีการดัดแปลงผสมข้าวคั่ว นิยมทำกินกันในหน้าน้ำหลาก เพราะช่วงนั้นจะเต็มไปด้วยปลาเล็กปลาน้อย จนกระทั่งปี 2510 จึงได้มีผู้ริเริ่มคิดเปลี่ยนสูตรจากหมักด้วยเกลือมาเป็นการหมักกุ้งด้วยน้ำปลาทิพรส ซึ่งยิ่งทำให้กุ้งจ่อมมีรสชาติอร่อยและมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน จนกลายเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอประโคนชัย หมักเพียงครั้งเดียวก็เก็บปลาจ่อมไว้กินได้ทั้งปี แต่ปัจจุบันวัตถุดิบที่เคยหาได้ลดลงตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป ชาวบ้านจึงหันมาทำกุ้งจ่อมที่เลี้ยงในบ่อเพียงอย่างเดียว ปลาจ่อมก็เลยหมดไป ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังคงเรียกปลาจ่อมติดปากมาจนทุกวันนี้ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มีสำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ให้ความรู้ส่งเสริมด้านวิชาการถนอมอาหาร และหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นผู้ส่งเสริมด้านการบริหารจัดการ

การ “จ่อม” (เป็นภาษาอีสาน หมายถึงการดอง) ของคนบุรีรัมย์ใช้น้ำปลาอย่างดีแทนการใช้เกลือ รสชาติจึงไม่เค็มจัดและมีกลิ่นหอมชวนกิน พอหมักได้ 2-3 วันก็ใส่ข้าวคั่วตามลงไป แล้วหมักต่ออีก 3 คืน จะได้กุ้งจ่อมกลิ่นหอมหวนชวนให้น้ำลายไหลเลยทีเดียว

อื่นๆ

เมนู