จากสถานณ์การ Covid -19 มีผลกระทบนับแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ทำให้มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 100 ล้านคนและเสียชีวิตมากกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก ถึงแม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ดังนั้นทางออกที่ยั่งยืนของวิกฤตครั้งนี้ คือ การให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 กับคนส่วนใหญ่ของประเทศ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมตอบคำถามสำคัญเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและใช้วัคซีนในประเทศไทย

ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้ลงพื้นที่  ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่10 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ได้จัดกิจกรรม แจกแอลกอฮอล์เจล แจกหน้ากากอนามัย และ มีการสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid -19  ได้จัดกิจกรรมสอนทำอุปกรณ์เฟสชิลด์ ให้ความรู้เพื่อทุกๆคนสามารถทำใช้เองที่บ้านได้ด้วยตนเองง่ายๆ

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
-ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
-รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้
-ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก
-ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
-เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย
-หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

อื่นๆ

เมนู