ต้นไม้นับเป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบสิ่งแวดล้อมและการเป็นอยู่ของมนุษย์มาอย่างช้านาน และ”ต้นยางนา” ก็เป็นหนึ่งในต้นไม้เล่านั้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากต้นยางนา ตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว

ลักษณะของต้นยางนา 
ต้นยางนา จัดเป็นพรรณไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบหรือผลัดใบระยะสั้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้นได้ถึง 50 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มกลมทึบ โคนต้นมักเป็นพูพอน ลำต้นมีลักษณะเปลาตรง เปลือกต้นเกลี้ยงเป็นสีออกเทาอ่อน หลุดลอกออกเป็นชิ้นกลม ๆ เนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลแดง เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ ส่วนตามกิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีขนและมีรอยแผลใบเห็นได้ชัด ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
ใบยางนา ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายใบสอบทู่ โคนใบกว้าง ส่วนขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 6-14 เซนติเมตร และยาวประมาณ 12.5-25 เซนติเมตร เนื้อใบหนาและเหนียว ย่นเป็นลอน
ดอกยางนา ออกดอกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ แบบช่อกระจะ ตามง่ามใบตอนปลายกิ่ง ดอกมีขนาดประมาณ 4 เซนติเมตร เป็นสีชมพูอ่อน มีช่อละ 4-5 ดอก ดอกขนาดใหญ่เรียงตัวหลวม ๆ เป็นช่อห้อยลงถึง 12 เซนติเมตร ที่ก้านช่อมีขน กลีบดอกมี 5 กลีบ
ผลยางนา ผลเป็นแผลแห้ง ลักษณะของผลเป็นรูปกระสวย มีหลอดกลีบเลี้ยงหุ้มขนมิด ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร มีปีกขนาดใหญ่ที่พัฒนามาจากกลีบเลี้ยง 2 อัน มีสีแดงอมชมพู ขนาดกว้างประมาณ 2-2.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตรและมักถูกนำมาเล่นในหมู่เด็กๆ เพื่อให้ความบันเทิง
น้ำมันยางนา น้ำมันยางเป็นของเหลวข้น มีกลิ่นเฉพาะ ในสมัยก่อนมักใช้เป็นเชื้อไฟในการจุด คบเพลิง

แต่ในปัจจุบันจำนวนของต้นยางนาลดลงอย่างมาก เราจึงควรช่วยกันรักษาเอาไว้ซึ่งพันธุ์ไม้ชนิดนี้


รูปภาพประกอบของต้นยางนา

รูปต้นยางนา ต้นยางนา
ใบยางนา ดอกยางนา

ผลยางนา

 

รูปภาพและข้อมูลจาก : https://medthai.com/ยางนา/

อื่นๆ

เมนู