จากเหตุการณ์ระบาดของ Covid19 ในปัจจุบัน ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีผลกระทบต่อหลายๆบุคคล หลายๆหน่วยงานและองกรค์
ผมนายพบพาน สุระตะมัย ผู้ปฏิบัติงาน ID13 ตำบลประโคนชัย และพี่ๆน้องๆ U2T จึงได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชน
ทั้งให้ความรู้ แนวทางป้องกัน แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกัน และสถานที่ที่พวกเราไปก็คือ หมู่ 10 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล ป้องกันตัวจากสถานการณ์COVID19
และยังได้มีการ สอนวิธีทำface shield ให้แก่ประชาชน


รูปภาพประกอบกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู