ทาง U2T ตำบลประโคนชัยได้มีการจัดอบรมการถ่ายภาพ ซึ่งใช้ส่งเสริมในการขายออนไลน์และเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มประชาชนต่างๆ

 

 

 

 


เราสามารถใช้ภาพที่ถ่ายเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้า นำเสนอสินค้า บอกเล่าเรื่องราว หรือสื่อในสิ่งที่เราต้องการผ่านรูปภาพได้
ก่อนที่เราจะถ่ายภาพในแต่ละครั้งเราต้องมีกระบวนการคิดก่อนว่า เราจะถ่ายอะไร ถ่ายเพื่ออะไร และจะสื่อออกไปแบบไหน
เทคนิคการถ่ายสินค้าเบื้องบนมีดังนี้
-ฉากหลังไม่รก
-ควรใช้แสงช่วย ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟ
-คำนึงถึงตัวสินค้า ว่าจะทำยังไงให้สินค้าโดดเด่นในภาพที่จะถ่าย
-ควรมีพร็อพช่วยประกอบฉาก
-ตกแต่งภาพหลังถ่าย


ภาพจากผู้เข้าร่วมอบรม

 

 

อื่นๆ

เมนู