ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งกลุ่ม


กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกหมู่13 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ใครงการสร้างความมั่นคงอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2563 โดยได้รับงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การจัดทำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ซึ่งโครงการนี้มีแนวคิดที่จะช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน โดยมีการประชุมหารือให้คนในชุมชนได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น สำหรับบ้านประโคนชัยหมู่13 ประชาชนในชุมชนได้เสนอความคิดและได้ข้อสรุปว่าจะนำน้ำพริกทำเป็นผลิตกัณฑ์ของชุมชน เนื่องจากน้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้านที่คนในชุมชนรับประทานกันเป็นประจำ ซึ่งมีนางละเมือย ตุ้งประโคนเป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 19 คน

        การผลิตและจำหน่ายครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ช่วงเวลาการผลิตใน 1 สัปดาห์ทำ 2 วันในแต่ละวันใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง  กำลังในการผลิตจะอยู่ที่ 200-300 กระปุกต่อสัปดาห์ การจัดจำหน่ายเริ่มจำหน่ายจากภายในชุมชนและค่อย ๆ กระจายผลิตภัณฑ์ไปยังจุดต่าง ๆ เช่น ตลาดสดเทศบาลประโคนชัย ร้านขายของฝาก เฟซบุ๊ก เป็นต้น ราคาจำหน่ายเริ่มอยู่ที่กระปุกละ 20 บาท ซึ่งจะทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมาณ 15,000-25,000 บาทต่อเดือน

กุ้งจ่อมผัดทรงเครื่อง

น้ำพริกนรกปลาป่น

อื่นๆ

เมนู