ดิฉันนางสาวธณัฐดา ชัยปลัด ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ต่อจากเดือนกุมภาพันธ์ โดยเก็บข้อมูลบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 เนื่องจากมีครัวเรือนจำนวนมาก แต่ก่อนที่จะลงพื้นที่หมู่ 10 ได้ไปช่วยเพื่อนๆเก็บข้อมูลหมู่ที่ 2 ซึ่งเก็บได้ไม่มากเนื่องจากไม่ค่อยมีคนอยู่บ้าน ต่อมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 10 ได้พบสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ทางหมู่บ้านได้ทำโครงการสัมมาอาชีพโดยทางพัฒนาชุมชน มีการเลี้ยงหนูนาซึ่งอยู่ในการดูแลของ ผู้ใหญ่ธีรศักดิ์ ชัยปลัด ซึ่งมีพ่อ-แม่พันธ์ุทั้งหมด 14 คู่ จากการสอบถามหนูนาได้ออกลูกหลายครอกแล้วและมีผู้สนใจมาติดต่อซื้อไปทำพันธุ์และนำไปบริโภค และสามารถประกอบอาหารได้หลากหลาย ช่วงที่ขายได้เยอะก็จะเป็นในช่วงปีใหม่ กับแกล้มชั้นดีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้อง  และไม่ใกล้ไม่ไกลมีไร่แตงโมของคุณลุงสุรักษ์ โวหาร ซึ่งได้พบการปลูกแตงโมหลากหลายสายพันธุ์ และการปลูกแตงโมแบบแนวตั้งและปลูกแบบธรรมดาที่เราเห็นได้ทั่วไป ซึ่งน่าร้อนแบบนี้นั้นต้องแตงโมค่ะยืนหนึ่ง!!! 

           

สุดท้ายนี้อุปสรรคที่พบเจอในการทำงานสภาพอากาศร้อนระอุในเดือนมีนาคม  บางบ้านเลี้ยงสุนัขก็เจอสุนัขไล่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าเป็นสีสันในการทำงาน และต้องขอขอบคุณชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และผู้นำชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านข้อมูลต่างๆและพาลงพื้นที่ ขอบพระคุณค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู