พอเพียงหมายถึงอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอเมื่อเรามีการอยู่การใช้พอดีแล้วเราก็จะมีชีวิต และฐานะที่ดีพอ ไม่ฟุ้งเฟ้อและฟุ่มเฟือยครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ปานกลางมีสมาชิกทั้งหมด 7 คนคือตัวดิฉัน สามีดิฉันมีลูก 3 คนและบุตรหลานอีก 2 คนแต่ละคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันเราเป็นครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยางพารา รายได้หลักมาจากการทำสวนยางพาราว่างจากการกรีดยางพาราก็จะเข้าสวนปลูกผักสวนครัวก็คือปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกกินไม่หมดก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้าน  เงินหามาได้ก็ใช้จ่ายเหลือมีเก็บบ้างไม่เหลือบ้างแต่พอดีฉันได้เรียนออนไลน์ที่โครงการ 1 ตำบล  มหาลัย ได้จักโครการยกระดับเศรษฐกิจขึ้นมา และได้ให้มีการอบรมเรียนทักษะ 4 ด้านและดิฉันได้เรียนด้านการเงิน เรื่องเงินทองต้องวางแผนอาจารย์ที่อบรมบรรยายได้ดีมากมันทำให้ดิฉันได้ข้อคิดในการวางแผนการเงินได้มาต้องแบ่งเป็น 4 ส่วนเช่นมีเงิน 4,000 บาท เก็บ 1,000 บาทใช้จ่าย 3,000 บาทและและอาจารย์ยังสอนให้ท่องคาถาอีก 2 คาถาคือ ททท แปลว่า ทำทันที และอีกคาถาคือ “ถูกแค่ไหนถ้าไม่ใช้ก็ไม่ซื้อ”

และดิฉันได้มาลองทำตามอย่างเคร่งครัดอย่างมีวินัยมันก็ได้ผลจริง ซึ่งครอบครัวของเราจะต้องมีการทำบัญทึกบัญชีครัวเรือนไว้เสมอเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเงินมันไปในส่วนไหนบ้าง และเราควรตัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นค่าหวย ค่ากาแฟเย็นเครื่องดื่ม หรืออะไรก็ตามที่ไม้จำเป็นให้ตัดสิ่งนั้นออกแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วง covid 19 กำลังระบาดทุกคนอยู่บ้านไม่สามารถออกไปไหนได้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 ทุกคนนั้นมีความกลัวเเละกังวลกับไวรัสชนิดนี้ แต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงปากท้องของคนในครอบครัวจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะอยู่แต่ในบ้าน แต่ครอบครัวของเรานั้นไม่ได้มีความกังวลกับเรื่องนี้มากนัก เพราะได้มีการวางแผนการเงินมาบ้างแล้วถึงจะไม่ให้ออกไปไหนเราก็มีผักสวนครัวที่เราได้ปลูกไว้ มีปลาในบ่อ มีไก่และไข่ไก่ที่เลี้ยงเอาไว้หลังบ้าน

และท้ายที่สุดนี้ถ้าทุกคนทุกบ้านมีการวางแผนการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเพียงพอรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นดำเนินชีวิตอยู่บนความพอเพียง มีความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน ฉันคิดว่าปัญหาทุกๆอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

อื่นๆ

เมนู