ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบปัญหาโรคระบาดอย่างหนัก นั่นก็คือ โรคไวรัสโคโรนา(Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสจากสัตว์ตัวกลางระบาดมาสู่คน โดยมีการระบาดที่เมืองอู่ฮั่น ในประเทศจีนเป็นครั้งแรก จนตอนนี้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม โดยการแพร่เชื้อของโรคเกิดจากคนที่ติดเชื้อ ไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยละอองเหล่านั้นเข้าไป หรือจากการเอามือไปสัมผัสพื้นผิวฝอยละอองแล้วเอามือมาจับตามใบหน้า

              การป้องกันเชื้อโรคโควิด19 สามารถทำได้หลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การใส่เฟสชิว การเว้นระยะห่างจากผู้อื่น การใช้เจลแอลกอฮอล์ ตลอดจนการหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

               วันนี้ดิฉันจะมาสอนวิธีการทำเฟสชิว ซึ่งเฟสชิว คือ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคโควิด19 ชนิดหนึ่ง โดยเราสามารถสวมใส่เฟสชิวเมื่อมีความจำเป็นต้องออกไปข้างนอกบ้าน เฟสชิวจะสามารถป้องกันน้ำลายหรือฝอยละอองจากการไอหรือจาม ของผู้ติดเชื้อได้ เฟสชิวที่จะสอนทำในวันนี้เป็นเฟสชิวที่สามารถทำได้เองที่บ้านจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ อีกทั้งยังสามารถทำแจกจายให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ 

วัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้

 • พลาสติกใสขนาด A4 ( หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนและร้านขายผ้า ) 

 • โฟมเอนกประสงค์ หนา 1 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว

 • กระดาษกาว 2 หน้าแบบบาง หรือกาวร้อน

 • ยางยืด

 • ไม้บรรทัด

 • แม็กซ์หนีบกระดาษ

 • กรรไกรหรือมีดคัตเตอร์

ขั้นตอนการทำ

 1. ตัดขอบพลาสติกให้โค้งมน ทั้งสองด้าน
 2. ติดเทปกาว 2 หน้า ที่ด้านบนของขอบพลาสติกที่ไม่ได้ตัด
 3. ติดโฟมลงไปตามแนวที่ติดเทปกาว โดยเหลือขอบทั้งสองฝั่งไว้  1 นิ้ว
 4. นำยางยืดมาวัดให้พอดีกับศีรษะ จากนั้นตัดยางยืดส่วนที่เกินออก   
 5. เย็บยางยืดเข้ากับพลาสติก โดยใช้แม็กซ์เย็บทั้งสองฝั่ง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

               

 

              การรักษาสุขอนามัยของมือเป็นและมารยาทในการไอ/จามเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำตลอดเวลาและเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและผู้อื่น เมื่อเป็นไปได้ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร จากผู้อื่น เนื่องจากผู้ติดเชื้อบางรายอาจยังไม่แสดงอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง ดังนั้นการป้องกันตนเองถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก หากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

อื่นๆ

เมนู