ดิฉันนางสาวกนกวรรณ แย้มงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ล่วงเลยมาถึงเดือนที่ 4 แล้ว คือ เดือนพฤษภาคม 

   ในเดือนพฤษภาคมดิฉันได้รับมอบหมายงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเว็บไชต์ของ u2t หมู่ที่ 4 บ้านประโคนชัย โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด   2.ที่พัก/โรงแรม  3.ร้านอาหารในท้องถิ่น  4.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น  5.เกษตรกรในท้องถิ่น    6.สัตว์ในท้องถิ่น  7.ภูมิปัญญาท้องถิ่น  8.แหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปบางส่วนแล้ว พบว่า ที่พักมีจำนวนทั้งหมด 3 แห่ง เป็นรีสอร์ททั้งหมด ร้านอาหารในท้องถิ่นเป็นร้านเนื้อย่างหรือร้านบุฟเฟ่ต์ ได้แก่ ร้านเนื้อย่างแก่นจันทร์และร้านเพชรหนองคายเนื้อย่างเกาหลี สัตว์ในท้องถิ่นได้แก่ กระบือ โค ไก่ สุกร และแหล่งน้ำในท้องถิ่นที่ใช้ในการอุปโภค คือ อ่างเก็บน้ำสนามบินเก่าประโคนชัย เป็นต้น

                 

             การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในเดือนนี้มีความแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (Covid-19) ได้มีการแพร่ระบาดมาจนถึงตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมีการปกปิดข้อมูลจนทำให้เชื้อได้มีการแพร่กระจายไปยังสถานที่ต่างๆ ในอำเภอประโคนชัย จนทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนอย่างรวดเร็ว เรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้ชาวประโคนชัยเกิดความตระหนักและหวาดระแวงมากยิ่งขึ้น บางคนไม่กล้าที่จะออกจากบ้าน พ่อค้าแม่ค้าบางรายไม่กล้าที่จะไปซื้อของที่ตลาดหรือแม้แต่ร้านอาหารหลายๆ ร้าน งดให้ลูกค้านั่งทานที่ร้าน อนุญาติให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น!!! 

             ทั้งนี้ส่งผลให้การเก็บข้อมูลมีความยากลำบากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้ข้อมูลต่างหวาดกลัวคนนอกพื้นที่ เนื่องจากอาจนำเชื้อโรคมาแพร่ระบาดในชุมชนได้ ดิฉันจึงต้องทำการเก็บข้อมูลในส่วนที่สามารถเก็บได้เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง จึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้ครบตามประเด็นที่กำหนด

            

             ดังนั้นหากเรามีความจำเป็นที่ต้องไปเก็บข้อมูลในสถานการณ์อันน่ากลัวเช่นนี้ ควรมีการป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น ล้างมือบ่อยๆ หรือล้างมือทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ เว้นระยะห่าง 2 เมตรขึ้นไป และที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

 

อื่นๆ

เมนู