กระผม นายนฤเบศร์ คำประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กพร.) ปฏิบัตงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ต่อจากเดือนที่แล้วผมได้ทำงานอย่างต่อเนื่องจากเดือนที่แล้ว เริ่มปรับตัวและเข้ากับสถานที่ที่ทำงานได้ดีมากกว่าเดิม เริ่มได้รับความไว้วางใจจากพี่ๆที่สำนักงานในการช่วยงานต่างๆมากกว่าเดิม

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ติดตามนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการ “กองทุนบทบาทสตรี” ณ ตำบลจันดุมและตำบลสะเดา เพื่อนำข้อมูลมาประกอบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 ลงพื้นที่กับพัฒนาการอำเภอพลับพลาชัย ที่ได้มอบเมล็ดพันธุ์ให้แก่ชาวบ้านละลมไผ่ในโครงการ “ปลูกผักเพื่อกสร้างความมั่นคงทางอาหาร 90 วัน” เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านละลมไผ่ ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย

วันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2564 นำชาวบ้านหนองอุดมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้รับหน้าที่เก็บข้อมูลภาพถ่ายการประชุมการเตรียมพร้อมการเดินทางไปอบรมของเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบ เพื่ออธิบายถึงสถานที่และกำหนดวัน-เวลาในการเดินทางไปฝึกอบรมของเครือข่าย ณ หอประชุมอำเภอพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย

งานทั้งหมดนี้เป็นการทำงานนอกพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ส่วนงานในสำนักงาน เช่น ลงรับเอกสารออนไลน์ ลงข้อมูลเข้าสู่ระบบ และช่วยเหลืองานในสำนักงาน ก็ได้ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆตามความมากน้อยที่ได้มา

หากบทความนี้มีขนาดน้อยจนเกินไป ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู