ชื่อเรื่อง : The Working in July การทำงานในเดือนกรกฎาคม
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


ผมนายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ กพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของเดือนกรกฎาคมนั้นได้ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามปกติ แต่การลงพื้นที่นั่นค่อนข้างน้อยเพราะสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันถึงทำให้หลีกเลี่ยงการออกนอกสถานที่ทำงาน

งานที่เจ้าหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัยมอบหมายให้ในเดือนนี้ เช่น  การลงรับเอกสารราชการออนไลน์  ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร”โคก หนอง นา”  สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สมัครสมาชิก OTOP และช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ที่สำนักงาน เป็นต้น

ส่วนการทำงานนอกสถานที่นั้นเป็นการลงเอามื้อแปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดแปลงที่แล้วเสร็จ

 

อื่นๆ

เมนู