ชื่อเรื่อง : The Working during Covid-19 การทำงานในช่วงโควิด-19
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


ผมนายนฤเบศร์ คำประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตงบใหม่ (กพร.) ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มาพร้อมบทความประจำเดือนมิถุนายน ในเดือนนี้การแพร่ระบาดของโควิด 19 (Covid-19) ยังคงอยู่ จึงทำให้การทำงานนอกสถานที่ของผมนั้นค่อนข้างยากลำบาก เพราะการลงทำงานนอกสถานที่นั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อไวรัส ทำให้บทความการทำงานในเดือนนี้ค่อนข้างสั้นพอสมควร

การทำงานในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นการทำงานอยู่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย งานที่ทำอยู่เป็นงานทั่วไป ทั้งการลงรับเอกสารราชการ การออกเลขเอกสารราชการ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทำงานเอกสารเล็กๆน้อยๆ การจัดสถานที่ประชุม

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 พัฒนาชุมชนพลับพลาชัยได้จัดกิจกรรมการคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการคัดสรร หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำพัฒนาชุมชนและครัวเรือนสัมมาชีพ เพื่อคัดสรรหมู่บ้านและบุคลากรดีเด่นในระดับจังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 (Covid-19) ทางผู้ปฏิบัติงาน ID13 ตำบลประโคนชัย ได้จัดทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับโควิด-19 (Covid-19) สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นความรู้เบื้องต้นและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไป หวังว่าวิดีโอนี้จะสร้างความรู้และความเข้าใจไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู