ชื่อเรื่อง : The Dream or Truth in Crisis “โคก หนอง นา โมเดล” ความฝันหรือความจริงบนวิกฤติโควิด 19
สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย สำนักงานพัฒนาชุมชนพลับพลาชัย อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ปฏิบัติงาน : นายนฤเบศร์ คำประโคน บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)


สวัสดีครับ วันนี้อยู่ครับผม นายนฤเบศร์ คำประโคน กันอีกครั้งนะครับ และครั้งนี้จะเป็นการรายงานบทความของประจำเดือนของเดือนพฤษภาคมครับ ในเดือนนี้มีการกลับมาของการแพร่ระบาดโควิด 19 (Covid 19) ทำให้การลงพื้นที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นต้องลดการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในอำเภอพลับพลาชัย

การทำงานในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นการลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายของการขุดแปลงพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยลงพื้นที่แปลงของนายงิม ชูชี ณ บ้านปลัดพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จำนวนที่ขุด 3 ไร่

ส่วนช่วงกลางเดือนผมได้ทำงานในเรื่องของการช่วยจัดเรียงเอกสารและตรวจสอบความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเอกสารเกี่ยวกับโครงการนี้มีจำนวนมาก ทำให้การทำงานค่อนข้างยากลำบาก นอกจากนี้ยังลงรับเอกสารราชการ ออกเลขเอกสารของราชการและลงทะเบียนสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นงานที่ทำประจำในทุกๆเดือน

สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกท่านระมัดระวังอย่าประมาทในการป้องกันตัว เพราะการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในครั้งนี้เป็นการแพร่ระบาดที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย ถ้าเรามีสติและไม่ประมาทในการป้องกันจะช่วยให้เราผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

อื่นๆ

เมนู