ชื่อบทความ : กิจกรรมเอามื้อสามัคคีแปลงแรกของ สพอ.ประโคนชัย
สถานที่ : ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (โอปอ)
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


          โครงการ “โคก หนอง นา พช.” เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนจัดทำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ และปีนี้เป็นปีแรกที่ได้เริ่มโครงการ หรือเป็นโครงการนำร่องนั่นเอง โดยจะแบ่งส่วนที่ดินใน 1 แปลง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แบ่งเป็นพื้นที่ นา หนอง และโคก หรือเนิน
✨นา – ปลูกข้าว มีข้าวกินในครัวเรือนตลอดทั้งปี
✨หนอง บึง – กักเก็บน้ำ กิน ใช้ ได้ตลอด ป้องกันปัญหาจากภัยแล้ง
✨โคก เนิน – เอาไว้ปลูกไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ


         โครงการ “โคก หนอง นา” ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย หลังจากได้ขุดแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ได้มีกิจกรรมในโครงการ คือ การเอามื้อสามัคคี กิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือระหว่างครัวเรือนต่างๆที่อยู่ในโครงการและพัฒนากร ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การขุดดิน ปลูกต้นไม้ ห่มฟาง รดน้ำ ใส่ปุ๋ย เป็นต้น

          และสำหรับแปลงครัวเรือนที่เริ่มดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเป็นครัวเรือนแรกในอำเภอประโคนชัย ก็คือ แปลงของ คุณนารี ศรสุด ต.เขาคอก ค่ะ ซึ่งดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย มีพิธีเปิดซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านนายอำเภอประโคนชัยมาเป็นประธาน, เสวนาเกี่ยวกับโครงการ โคก หนอง นา, ขุดดินปลูกต้นไม้, ห่มฟาง, ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งแต่ละกิจกรรมสนุกมากๆค่ะ

          สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน แถมยังได้ความรู้มากมาย แถมยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆของตนเองด้วยค่ะ

          ท้ายนี้ ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่านบทความของดิฉันค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ อย่าลืม ใส่แมสก์ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ เว้นระยะห่าง    รักและห่วงใย

อื่นๆ

เมนู