ชื่อบทความ : ภารกิจประจำเดือนกรกฎาคม
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย
ผู้เขียน : นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน (โอปอ)
สังกัด : ID13 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ในเดือนกรกฎาคมนั้น … 6 เดือนแล้วในการทำงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย เราได้รับมอบหมายงานมากมาย แต่จะขอนำเสนอการทำงานให้ทราบในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้นะคะ

❤ รายงานข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พช. รายงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 

❤ จัดทำเอกสารรูปภาพประกอบการเบิกงบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พช.

 

❤ อัพเดทข้อมูล ข่าวสารสำหรับประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย

 

❤ จัดเก็บข้อมูลและรูปภาพ ของโครงการฯ โคก หนอง นา พช.

สำหรับเดือนนี้ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ❤❤

อื่นๆ

เมนู