ปุ๋ยอินทรีย์จากใบก้ามปูหรือใบจามจุรี
ต้นจามจุรีเป็นไม้ประดับยืนต้น ที่สวยงามเนื่องจากเรือนยอดแผ่กว้างทั้งยังให้ร่มเงาที่ร่มเย็น เนื่องจากใบเป็น
ใบประกอบแบบผสมแบบขนนก ค่อนข้างใหญ่และอยู่ชิดกัน เมื่อพระอาทิตย์ตกดินใบจะหุบเข้าหากันครั้นรุ่ง
เช้าก็จะคลี่ขยายใบออก เพื่อเป็นการช่วยให้น้ำค้างที่ดินอยู่ตามกิ่งก้านหยดลงถึงพื้นดิน บรรดากล้วยไม้ที่
เกาะติดอยู่ตามลำต้นและเฟิร์นที่อยู่ตามพื้นดินภายใต้ร่มเงาของจามจุรีจึงเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจากเป็นพืช
ตระกูลถั่วจึงมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น ใบใช้ทำปุ๋ยหมักได้ โดนเฉลี่ยมีไนโตรเจนถึงร้อย
ละ ๓.๒๕ มีการนำใบจามจุรีไปหมักผสมกับดิน เพื่อใช้เป็นดินปลูกต้นไม้ขายเป็นการค้ามากมาย ภายใต้ชื่อ ดิน
ผสมใบก้ามปู หรือแม้แต่นำเฉพาะใบก้ามปูแห้งมาใส่ถุงขาย สามารถประกอบเป็นอาชีพได้เลยทีเดียว

ดินปลูก ดินผสม ดินใบก้ามปู ปลูกแคคตัส | Shopee Thailand

ประโยชน์ของดินปลูกจากใบก้ามปู
๑. สามารถเพาะปลูกพืชในบริเวณพื้นที่ดินไม่ดีหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการปลูก
๒. ใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อย สามารถทำการผลิตได้อย่างสม่ำเสมอ
๓. ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและกำจัดวัชพืช
๔. สามารถปลูกพืชอย่างต่อเนื่องได้ตลอดปีในพื้นที่เดียวกัน

จากการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่ 5 ประโคนชัย พบว่ามีการจำหน่ายดิน “บ้านดิน The best”

  • ดินปลูกThe best
  • ดินใบก้ามปู
  • ดินแคลตัส , พีทมอส , เพอร์ไลท์ , เวอร์มิคูไลท์ , ดินญี่ปุ่น akadama , ขุยมะพร้าว , มะพร้าวสับ , แกลบเผ่า

นอกจากนี้ตำบลประโคนชัย ยังมีของดีประจำตำบลคืออะไรนั้น รับชมในวิดีโอได้เลยค่ะ!!!!

อื่นๆ

เมนู