“จากบทความเดือนที่แล้ว เราได้เห็นถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือกันในยามลำบากยากเข็ญของคนประโคนชัยกันไปแล้วนะคะ”

            ในส่วนของบทความเดือนมิถุนายนนี้เรามาดูการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19 กันค่ะ😷🤒🤧

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง

     

ภาพกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง

   

           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ได้ลงพื้นที่ เพื่อทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยง ณ โรงเรียนหนองม่วง หมู่ที่10 ต.ประโคนชัย หลังจากนั้น ได้จัดกิจกรรมสอนทำอุปกรณ์เฟสชิลด์ เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานทำสื่อเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งดิฉันทำวีดิโอเกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือค่ะ ซึ่งทำได้ง่ายมากๆค่ะ

            ทั้งนี้เรายังได้เห็นการรวมพลังจากทุกภาคส่วนของคนในท้องถิ่น เช่น​ ผู้นำ​ชุมชน​ อบต.​  อสม.​ ครู​ นักเรียนและชาวบ้าน​นำเครื่องไม้เครื่องมือมาช่วยกัน​ทำความสะอาด พื้นที่เสี่ยง ซึ่งมากันตั้งแต่เช้า จนทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันของผู้นำ​ชุมชน​ อบต.​  อสม.​ ครู​ นักเรียน​ และชาวบ้านเป็นอย่างดี😊🥳

กิจกรรมทำอุปกรณ์ป้องกัน(เฟสชิลด์)

            สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อสม. ชาวบ้าน บ้านหนองม่วง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและที่สำคัญขอขอบคุณ(น้องธณัฐดา ชัยปลัด U2T) ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการประสานงานได้ยอดเยี่ยม ขอบคุณค่ะ🥰

ภาพน้อง ธณัฐดา ชัยปลัด บริการน้ำดื่ม

 

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคโควิด-19

อื่นๆ

เมนู