ผักบุ้งจีนปลูกง่ายรายได้ดี

            ผักบุ้งจีน นับเป็นผักยอดนิยมที่สามารถหาซื้อง่ายคนนิยมกิน ผักบุ้งนับเป็นผักที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ ทางโภชนาการ ประกอบไปด้วย แคลเซี่ยม และเบต้า-แคโรทีน รวมไปถึง ผักบุ้งจีน มีสรรพคุณทางยามากมาย ผักบุ้งเป็นผักที่ปลูกง่ายเพราะใช้ ระยะเวลาในการเจริญเติบโตไม่นานมากนัก สามารถปลูกเองได้ไม่ยาก การปลูกผักบุ้งเองนั้นเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับทุกท่าน เพราะผักบุ้งส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาจากตลาด ถึงแม้จะดูสดน่ารับประทาน แต่เรื่องของความสะอาดและสารปนเปื้อนเราก็ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผักบุ้งจีน ที่เราซื้อมาและนำมาประกอบอาหารเพื่อรับประทานนั้น ปลอดภัยจริงหรือไม่ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการปลูก ผักบุ้งจีนที่สามารถเพาะเองได้ง่ายๆอีกทั้งยังปลอดภัยอีกด้วยเราไปดูวิธีการกันเลยดีกว่าครับ

          วิธีการปลูก

            เริ่มแรกให้ซื้อเมล็ด ผักบุ้งจีน มา จากนั้นนำไปแช่น้ำประมาณ 48 ชม.เราจะสังเกตได้ว่าเมล็ด ผักบุ้งจีน จะเริ่มงอกออกมาเล็กน้อยแล้ว หลังจากนั้นเตรียมดิน ผักบุ้งจีนสามารถปลูกได้กับดินทุกชนิด ดูแลง่าย เจริญเติบโตรวดเร็วและปลูกได้ตลอดทั้งปี เราสามารถเตรียมดินไว้และทำแปลงเล็กๆ หรือปลูกไว้ในภาชนะก็ได้ การปลูกจะมี 2 วิธี วิธีแรกคือการหว่านเมล็ด หว่านลงในแปลงที่เตรียมไว้ กลบดินให้พอมิดชิดแล้วรดน้ำได้เลย แต่จะมีข้อเสียคือ ผักบุ้งจีน เป็นผักที่ต้องการน้ำมากเราต้องให้น้ำบ่อยๆ ดังนั้นเมื่อเราหว่านเมล็ดลงไปเมล็ดก็จะชิดติดกันและแย่งน้ำกันมากขึ้น แนะนำให้ใช้วิธีที่สองคือ เตรียมแปลงเสร็จก็หาไม้เล็กๆ มาขีดแปลงให้เป็นแนว นำเมล็ด ผักบุ้งจีน ไปหยอดไม่ต้องชิดกันมาก เสร็จแล้วกลบดิน รดน้ำ พอเมล็ดเริ่มขึ้นก็จะเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบและได้น้ำในปริมาณที่เท่าๆกัน ทำให้โตเร็ว ใช้เวลาประมาณ 25-30 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้

           การเตรียมดิน ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่มีระบบรากตื้น ในการเตรียมดินควรไถดะตากดินไว้ประมาณ 15-30 วัน แล้วดำเนินการไถพรวนและขึ้นแปลงปลูก ขนาดแปลงกว้าง 1.5-2 เมตร ยาว 10-15 เมตร เว้นทางเดินระหว่างแปลง 40-50 เซนติเมตร เพื่อสะดวกในการปฏิบัติดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยคอก (มูลสุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย) หรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้ว คลุกเคล้าลงไปในดิน พรวนย่อยผิวหน้าดินให้ละเอียดพอสมควรปรับหลังแปลงให้เรียบเสมอกัน อย่าให้เป็นหลุมเป็นบ่อ เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนจะขึ้นไม่สม่ำเสมอทั้งแปลง ถ้าดินปลูกเป็นกรด ควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับระดับพีเอชของดินให้สูงขึ้น

การปฏิบัติดูแลรักษาผักบุ้งจีนเพื่อการบริโภคสด

        การให้น้ำ ผักบุ้งจีนเป็นพืชที่ชอบดินปลูกที่ชุ่มชื้น แต่ไม่แฉะจนมีน้ำขัง ฉะนั้นควรรดน้ำผักบุ้งจีนอยู่เสมอทุกวัน ๆ ละ 1-2 ครั้ง ยกเว้นช่วงที่ฝนตกไม่ต้องรดน้ำ อย่าให้แปลงปลูกผักบุ้งจีนขาดน้ำได้ จะทำให้ผักบุ้งจีนชะงักการเจริญเติบโต คุณภาพไม่ดี ต้นแข็งกระด้าง เหนียว ไม่น่ารับประทาน และเก็บเกี่ยวได้ช้ากว่าปกติการใส่ปุ๋ย ผักบุ้งจีนเป็นพืชผักที่บริโภคใบและต้นมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ถ้าดินปลูกมีความอุดมสมบูรณ์ หรือมีการใส่ปุ๋ยคอก เช่น มูลสุกร มูลเป็ด ไก่ เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยคอกดังกล่าวเป็นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้ แต่ถ้าดินปลูกไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ นอกจากต้องให้ปุ๋ยคอกแล้ว ควรมีการใส่ปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูง โดยหว่านปุ๋ยกระจายทั่วทั้งแปลงก่อนปลูกและหลังปลูกผักบุ้งจีนได้ประมาณ 7-10 วัน ซึ่งการให้ปุ๋ยครั้งที่ 2 นั้น หลังจากหว่านผักบุ้งจีนลงแปลงแล้ว จะต้องมีการรดน้ำแปลงปลูกผักบุ้งจีนทันที อย่าให้ปุ๋ยเกาะอยู่ที่ชอกใบ จะทำให้ผักบุ้งจีนใบไหม้ ในการใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 นั้น จะใช้วิธีการละลายน้ำรด 3-5 วันครั้งก็ได้

          การเก็บเกี่ยว หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีนลงแปลงปลูกได้ 20-25 วัน ผักบุ้งจีนจะเจริญเติบโต มีความสูงประมาณ 30-35 เซนติเมตร ให้ถอนต้นผักบุ้งจีนออกจากแปลงปลูกทั้งต้นและราก ควรรดน้ำก่อนถอนต้นผักบุ้งจีนขึ้นมาจะถอนผักบุ้งจีนได้สะดวก รากไม่ขาดมาก หลังจากนั้นล้างรากให้สะอาด เด็ดใบและแขนงที่โคนต้นออก นำมาผึ่งไว้ ไม่ควรไว้กลางแดดผักบุ้งจีนจะเหี่ยวเฉาได้ง่าย จัดเรียงต้นผักบุ้งจีนเป็นมัด เตรียมบรรจุภาชนะเพื่อจัดส่งตลาดต่อไป

           ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลวิธีการปลูกผักบุ้งจีน

          ผญ. สมชาย เพิ่มชาติ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านหนองแซซัน ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

         คุณ  ศศิธร  เหิมหาญ  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแซซัน สวนเกษตรหมู่ที่ 9

 

 

 

อื่นๆ

เมนู