สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะไปดูการลงพื้นที่ และการทำนำ้พริกครั้งแรกกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกหมู่13 บ้านประโคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ใครงการสร้างความมั่นคงอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2563  โดยได้รับงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การจัดทำจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ซึ่งโครงการนี้มีแนวคิดที่จะช่วยสร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชน   โดยมีการประชุมหารือให้คนในชุมชนได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็น สำหรับบ้านประโคนชัยหมู่13 ประชาชนในชุมชนได้เสนอความคิดและได้ข้อสรุปว่าจะนำน้ำพริกทำเป็นผลิตกัณฑ์ของชุมชน เนื่องจากน้ำพริกเป็นอาหารพื้นบ้านที่คนในชุมชนรับประทานกันเป็นประจำ ซึ่งมีนางละเมือย ตุ้งประโคนเป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 19 คน

กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริก หมู่ 13 พบว่า กลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีความสามารถในการทำอาหาร เพราะเป็นกลุ่มแม่ครัวประจำชุมชนของตำบลประโคนชัย งานบุญ งานประเพณีต่างๆ อาหารต้อนรับแขกตำบลประโคนชัยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ และน้ำพริกถือเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ขาดไม่ได้ จึงทำให้กลุ่มได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ (พช.) ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่สนใจของคนทั่วไป

ตำบลประโคนชัยนอกจากจะมีของขึ้นชื่ออย่าง “กุ้งจ่อม” แล้วก็ยังมีน้ำพริกกุ้งจ่อมทรงเครื่องและน้ำพริกนรกปลาป่นรวมถึงน้ำพริกอื่นๆอีกหลายอย่าง แวะซื้อไปฝากคนที่บ้านได้นะคะ อร่อยเด็ด อย่าบอกใคร ต้องลองค่ะ😋☺️

อื่นๆ

เมนู